Storleksklasser aktieägarna

Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 500 671,081 1.9% 1.9% 6,534 78.4%
501 - 1,000 642,991 1.8% 1.8% 782 9.4%
1,001 - 2,000 661,443 1.8% 1.8% 423 5.1%
2,001 - 5,000 1,026,394 2.9% 2.9% 311 3.7%
5,001 - 10,000 819,668 2.3% 2.3% 113 1.4%
10,001 - 50,000 2,137,283 6.0% 6.0% 96 1.2%
50,001 - 100,000 1,442,601 4.0% 4.0% 21 0.3%
100,001 - 500,000 7,013,276 19.5% 19.5% 32 0.4%
500,001 - 1,000,000 3,747,651 10.4% 10.4% 5 0.1%
1,000,001 - 10,516,833 29.3% 29.3% 6 0.1%
Anonymt ägande 7,077,088 19.7% 19.7%    
Totalt 35,896,310 100.0% 100.0% 8,323 100.0%

Utländskt ägande

Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 21,775,012 60.7% 60.7% 230
 - Utländskt ägande 14,557,924 40.6% 40.6% 230
 - Anonymt ägande 7,217,088 20.1% 20.1%  
Svenskt ägande 14,121,298 39.3% 39.3% 8,093
Totalt 35,896,310 100.0% 100.0% 8,323

Kategorier

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 14,076,444 39.2% 39.2% 51 0.6%
 - Svenska 2,194,825 6.1% 6.1% 10 0.1%
 - Utländska 11,881,619 33.1% 33.1% 41 0.5%
Svenska Privatpersoner 7,813,798 21.8% 21.8% 7,903 95.0%
Övriga 4,572,751 12.7% 12.7% 337 4.0%
 - Svenska 3,960,874 11.0% 11.0% 169 2.0%
 - Utländska 611,877 1.7% 1.7% 168 2.0%
Pension & Försäkring 1,469,795 4.1% 4.1% 21 0.3%
 - Svenska 110,269 0.3% 0.3% 4 0.0%
 - Utländska 1,359,526 3.8% 3.8% 17 0.2%
Stat, Kommun & Landsting 706,237 2.0% 2.0% 5 0.1%
 - Svenska 1,335 0.0% 0.0% 1 0.0%
 - Utländska 704,902 2.0% 2.0% 4 0.0%
Stiftelse 21,700 0.1% 0.1% 5 0.1%
 - Svenska 21,700 0.1% 0.1% 5 0.1%
Investment & Kapitalförvaltning 18,497 0.1% 0.1% 1 0.0%
 - Svenska 18,497 0.1% 0.1% 1 0.0%
Anonymt ägande 7,217,088 20.1% 20.1%    
Totalt 35,896,310 100.0% 100.0% 8,323 100.0%

Källa: Monitor av Modular Finance per 31 maj 2019. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).