Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 134,052 0.37% 0.37% 4,055 48.78%
101 - 200 162,100 0.45% 0.45% 1,003 12.07%
201 - 500 422,061 1.16% 1.16% 1,166 14.03%
501 - 1,000 742,569 2.05% 2.05% 890 10.71%
1,001 - 2,000 814,779 2.24% 2.24% 518 6.23%
2,001 - 5,000 1,274,683 3.51% 3.51% 385 4.63%
5,001 - 10,000 918,999 2.53% 2.53% 124 1.49%
10,001 - 20,000 871,208 2.40% 2.40% 59 0.71%
20,001 - 50,000 1,669,965 4.61% 4.61% 51 0.61%
50,001 - 100,000 2,061,781 5.69% 5.69% 27 0.32%
100,001 - 200,000 2,320,575 6.42% 6.42% 15 0.18%
200,001 - 500,000 2,886,638 7.97% 7.97% 9 0.11%
500,001 - 1,000,000 4,680,614 12.92% 12.92% 7 0.08%
1,000,001 - 2,000,000 2,571,819 7.09% 7.09% 2 0.02%
2,000,001 - 5,000,000 6,508,399 17.93% 17.93% 2 0.02%
5,000,001 - 10,000,000 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
10,000,001 - 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Anonymt ägande 8,254,718 22.66% 22.66%    

Utländskt ägande

Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Foreign ownership (EST) 20,631,760 56.80% 56.80% 291
 - Foreign ownership 12,514,306 34.50% 34.50% 291
 - Anonymous ownership 8,117,454 22.30% 22.30% N/A
Swedish ownership 15,663,200 43.20% 43.20% 8,020
Summa 36,294,960 100% 100% 8,311

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Swedish Institutional Owners 503,410 1.4% 1.4% 20 0.2%
Foreign Institutional Owners 12,030,859 33.2% 33.2% 71 0.9%
Swedish Private Individuals 9,592,045 26.4% 26.4% 7,825 94.2%
Treasury Shares 3,035,266 8.4% 8.4% 1 0.0%
Other 3,015,926 8.3% 8.3% 394 4.7%
Anonymous ownership 8,117,454 22.3% 22.3%    
Total 36,294,960 100.0% 100.0% 8,311 100.0%

Källa: Monitor av Modular Finance per 31 mars 2020. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com