Storleksklasser aktieägarna

Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 500 577,377 1.6% 1.6% 5,264 77.1%
501 - 1,000 575,201 1.6% 1.6% 692 10.1%
1,001 - 2,000 566,554 1.6% 1.6% 364 5.3%
2,001 - 5,000 854,019 2.4% 2.4% 256 3.7%
5,001 - 10,000 801,563 2.2% 2.2% 107 1.6%
10,001 - 50,000 1,897,779 5.2% 5.2% 85 1.2%
50,001 - 100,000 1,441,292 4.0% 4.0% 20 0.3%
100,001 - 500,000 6,066,833 16.7% 16.8% 29 0.4%
500,001 - 1,000,000 4,983,639 13.7% 13.8% 7 0.1%
1,000,001 - 8,260,462 22.7% 22.8% 4 0.1%
Anonymt ägande 10,270,241 28.3% 28.2%    
Totalt 36,294,960 100.0% 100.0% 6,828 100.0%

Utländskt ägande

Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 23,599,560 65.0% 65.0% 216
 - Utländskt ägande 13,329,319 36.7% 36.8% 216
 - Anonymt ägande 10,270,241 28.3% 28.2%  
Svenskt ägande 12,695,400 35.0% 35.0% 6,612
Totalt 36,294,960 100.0% 100.0% 6,828
       
Fördelat på        
Utländska konton 24,431,631 67.3% 67.3% 304
Svenska konton 11,863,329 32.7% 32.7% 6,614
Totalt 36,294,960 100.0% 100.0% 6,918

Kategorier

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 11,643,688 32.0% 32.1% 51 0.7%
 - Svenska 359,981 1.0% 1.0% 7 0.1%
 - Utländska 11,283,707 31.1% 31.1% 44 0.6%
Svenska Privatpersoner 7,800,994 21.5% 21.5% 6,436 94.3%
Övriga 2,630,477 7.3% 7.3% 307 4.5%
 - Svenska 2,412,472 6.7% 6.7% 156 2.3%
 - Utländska 218,005 0.6% 0.6% 151 2.2%
Återköpta Aktier 1,954,163 5.4% 5.4% 1 0.0%
 - Svenska 1,954,163 5.4% 5.4% 1 0.0%
Pension & Försäkring 1,420,316 3.9% 3.9% 21 0.3%
 - Svenska 101,517 0.3% 0.3% 4 0.1%
 - Utländska 1,318,799 3.7% 3.7% 17 0.2%
Stat, Kommun & Landsting 514,985 1.4% 1.4% 5 0.1%
 - Svenska 6,177 0.0% 0.0% 1 0.0%
 - Utländska 508,808 1.4% 1.4% 4 0.1%
Investment & Kapitalförvaltning 37,496 0.1% 0.1% 1 0.0%
 - Svenska 37,496 0.1% 0.1% 1 0.0%
Stiftelse 22,600 0.1% 0.1% 6 0.1%
 - Svenska 22,600 0.1% 0.1% 6 0.1%
Anonymt ägande 10,270,241 28.3% 28.2%    
Totalt 36,294,960 100.0% 100.0% 6,828 100.0%

Källa: Monitor av Modular Finance per 31 oktober 2019. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com