Investerare

Välkommen till Tethys Oils investerarsidor. Tethys Oils IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning. Tethys Oils aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid cap (TETY).     


Senaste rapporter


Prenumeration

Tethys Oils primära mål är att skapa aktieägarvärde och kommer härvid att ha en balanserad syn på tillväxt och värdeöverföring till aktieägarna med ett långsiktigt kapitalstrukturmål om noll i nettokassa.Q3 2019
Q2 2019
Q1 2019
Q4 2018
Erhåll alla nyheter från Tethys Oil
Prenumerera

Aktieinformation

 Pressmeddelanden

IR-kontakt

Jakob Sintring
Tel: 08 – 505 947 00
E-post: info@tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).