Investerare

Välkommen till Tethys Oils investerarsidor. Tethys Oils IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning. Tethys Oils aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid cap (TETY).     


Senaste rapporter


Prenumeration

Tethys Oils primära mål är att skapa aktieägarvärde och kommer härvid att ha en balanserad syn på tillväxt och värdeöverföring till aktieägarna med ett långsiktigt kapitalstrukturmål om noll i nettokassa.Q1 2020
Q4 2019
Q3 2019
Q2 2019
Erhåll alla nyheter från Tethys Oil
Prenumerera

Aktieinformation

IR-kontakt

Jakob Sintring
Tel: 08 – 505 947 00
E-post: info@tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com