Produktionsuppdatering augusti 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2020 till 334 812 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 10 800 fat olja.

Produktionsuppdatering juli 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2020 till 318 071 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 10 260 fat olja. Oljeproduktionen i Oman är för närvarande föremål för produktionsbegränsningar i enlighet med avtalet inom OPEC+. Följaktligen är produktionen från Block 3&4 föremål för produktionsbegränsningar, men produktionen kan väntas variera på månadsbasis.

Andra kvartalet och halvåret – 30 juni 2020

Andra kvartalet 2020 (första kvartalet 2020) · Produktionen från Block 3&4 i Oman uppgick till 10 597 fat per dag (13 032 fat per dag) · Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 21,1 (MUSD 37,3) · EBITDA uppgick till MUSD 8,7 (MUSD 21,9) · Resultatet uppgick till MUSD -3,9 (MUSD 12,1) · Vinst per aktie uppgick till USD -0,12 (USD 0,35) · Fritt kassaflöde MUSD 0,6 (MUSD 9,2) · Nettokassa MUSD 59,8 (MUSD 78,0) · Överföring till aktieägarna under kvartalet om MUSD 17,6 (Q2 2019: MUSD 24,9) · Oljeproduktionen i Oman är sedan maj 2020 föremål för produktionsbegränsningar och Block 3&4 är föremål för dessa produktionsbegränsningar · Tethys Oil’s andel av produktionskvoten, före statens andel, uppgår under 9 300 fat per dag under juli till december 2020. Produktionen kan väntas variera på månadsbasis · I april drog Tethys Oil tillbaka den finansiella guidningen för 2020 som en följd av att produktionsbegränsningar infördes i Oman Händelser efter rapportperioden · Sultanatet Oman och Tethys Oil ingick ett prospekterings- och produktionsdelningsavtal (EPSA) avseende Block 58 onshore Oman i juli 2020

Inbjudan till presentation av Tethys Oils andra kvartal 2020

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för andra kvartalet 2020 tisdagen den 11 augusti 2020 cirka kl 7.30. Tethys Oil inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och Petter Hjertstedt, tf CFO, kvartalsrapporten och aktuella händelser.

Produktionsuppdatering juni 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2020 till 308 858 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 10 295 fat olja. Oljeproduktionen i Oman är för närvarande föremål för produktionsbegränsningar i enlighet med avtalet inom OPEC+. Följaktligen är produktionen från Block 3&4 föremål för produktionsbegränsningar, men produktionen kan väntas variera på månadsbasis.

Tethys Oil ingår avtal om ny prospekteringslicens onshore Oman

Tethys Oil har med myndigheterna för Sultanatet Oman ingått ett prospekterings- och produktionsdelningsavtal (EPSA) avseende Block 58 onshore Oman. Blocket är beläget i den södra delen av Oman och gränsar till prospekteringslicensen Block 49, där Tethys Oil är operatör. Tethys Oil kommer, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Qatbeet Limited, vara operatör för Block 58 med 100 procents andel i blocket.

Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil AB (publ) (“Tethys Oil”) har, i enlighet med tidigare offentliggjord information, slutfört ett inlösenförfarande där samtliga inlösenaktier i Tethys Oil har lösts in. Därtill, och som tidigare meddelats, har Tethys Oil i juni dragit in egna aktier som återköpts av bolaget. Som ett resultat har antalet aktier och röster i Tethys Oil förändrats.

Produktionsuppdatering maj 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj 2020 till 277 309 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 945 fat olja.

Tillfällig förändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil har, enligt tidigare offentliggjort beslut från årsstämman den 13 maj 2020, påbörjat ett inlösenförfarande där varje aktie i Tethys Oil har delats upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Uppdelning har resulterat i att antalet aktier och röster i Tethys Oil har förändrats. Förändringen är tillfällig eftersom samma årsstämma även beslutade om inlösen av de nya aktierna.

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 13 maj 2020 i Stockholm för årsstämma.

Produktionsuppdatering april 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april 2020 till 378 132 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 604 fat olja.

Första kvartalet – 31 mars 2020

Första kvartalet 2020 (fjärde kvartalet 2019) · Produktionen från Block 3&4 i Oman uppgick till 13 032 fat per dag (13 475 fat per dag) · Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 37,3 (MUSD 36,2) · EBITDA uppgick till MUSD 21,9 (MUSD 21,3) · Resultatet uppgick till MUSD 12,1 (MUSD -0,3) · Vinst per aktie uppgick till USD 0,35 (USD -0,01) · Fritt kassaflöde MUSD 9,2 (MUSD 4,9) · Nettokassa MUSD 78,0 (MUSD 75,1) · Block 3&4: Produktionsbegränsningar införda fram till slutet av 2020 · Block 3&4: Seismikinsamling på norra delen av Block 3&4 avslutad · Block 56: Slutgiltigt myndighetsgodkännande av infarmningen erhållen

Inbjudan till presentation av Tethys Oils första kvartal 2020

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för första kvartalet 2020 tisdagen den 5 maj 2020 cirka kl 7.30. Tethys Oil inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och Petter Hjertstedt, tf CFO, kvartalsrapporten och aktuella händelser.

Produktionsuppdatering mars 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars 2020 till 399 881 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 899 fat olja.

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) (”Bolaget” eller ”Tethys Oil”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020, kl. 15.00 på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm.

Reviderat förslag om extraordinär kapitalöverföring till aktieägare, förslag att makulera återköpta aktier och Q1 2020 uppdatering om kassa

Styrelsen i Tethys Oil har mot bakgrund av den senaste marknadsutvecklingen beslutat att revidera sitt förslag till extraordinär kapitalöverföring till aktieägare. Det ursprungliga förslaget var en extraordinär kapitalöverföring om SEK 6,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram. Styrelsen föreslår nu en extraordinär kapitalöverföring om SEK 3,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram. Förslaget om en ordinarie utdelning om SEK 2,00 per aktie kvarstår, men föreslås erläggas med en utbetalning om SEK 2,00 per aktie direkt efter årsstämman istället för som det ursprungligen föreslogs genom två utbetalningar om vardera SEK 1,00 per aktie i maj och november 2020. Styrelsens förslag motsvarar en sammanlagd distribution om SEK 5,00 per aktie genom utdelning och extraordinär kapitalöverföring, vilket sammanlagt uppgår till MSEK 165,3 (MUSD 16,3 vid rådande växelkurs). 

Reviderad investeringsguidning och uppdatering om COVID-19

Till följd av det kraftiga oljeprisfallet och den ökade osäkerheten kring coronapandemin, har Tethys Oil upprättat planer för att möjliggöra reducerade investeringar under 2020. Samtidigt som produktionsguidningen kvarstår oförändrad, har spannet för investeringsguidningen sänkts och vidgats jämfört med vad som tidigare offentliggjorts.

Produktionsuppdatering februari 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari 2020 till 369 336 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 736 fat olja. Produktionen under februari 2020 har påverkats negativt av tillfälliga systembegränsningar.

Produktionsuppdatering januari 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari 2020[.....]

Finansiell guidning 2020

Tethys Oil offentliggör finansiell guidning för 2020: Produktion: årligt genomsnitt om 12 600 till 13 400 fat olja per dag Investeringar: MUSD[.....]

Finansiell uppdatering fjärde kvartalet 2019

Tethys Oil offentliggör en finansiell uppdatering inför publiceringen av rapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2019. De finansiella resultaten för[.....]

Produktionsuppdatering december 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december 2019[.....]

Ledningsförändring i Tethys Oil

Tethys Oil har utsett Petter Hjertstedt till tillförordnad CFO (Chief Financial Officer). Han tillträder sin nya roll med omedelbar verkan.[.....]

Produktionsuppdatering november 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under november 2019[.....]

Produktionsuppdatering oktober 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under oktober 2019[.....]

Produktionsuppdatering september 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under september 2019 till 392 202 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 13 073 fat olja.

Produktionsuppdatering augusti 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2019[.....]

Produktionsuppdatering juli 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2019[.....]

Produktionsuppdatering juni 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2019[.....]

Produktionsuppdatering maj 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj 2019[.....]

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 15 maj 2019 i Stockholm för årsstämma.

Produktionsuppdatering april 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april 2019 till 388 974 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 966 fat olja.

Första kvartalet – 31 mars 2019

Första kvartalet 2019 (fjärde kvartalet 2018) · Produktionen från Block 3&4 i Oman uppgick till 11 901 fat per dag (11 898 fat per dag) · Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 32,7 (MUSD 44,4) · EBITDA uppgick till MUSD 17,2 (MUSD 30.8) · Periodens resultat uppgick till MUSD 6,4 (MUSD 19,9) · Vinst per aktie uppgick till USD 0,19 (USD 0,58) · Prospekteringsborrningen Masarrah-1 på Block 3&4 resulterade i ett nytt oljefynd · Utökad kapacitet för gashantering installerad på Ulfa EPF efter inledande uppstartsproblem

Inbjudan till presentation av Tethys Oils första kvartal 2019

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för första kvartalet 2019 tisdagen den 7 maj 2019 cirka kl 7.30. Tethys Oil inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och Jesper Alm, CFO, kvartalsrapporten och aktuella händelser.

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019, kl. 15.00 på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm.

Produktionsuppdatering mars 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars 2019 till 364 094 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 745 fat olja.

Tethys Oils årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018

Tethys Oil offentliggör årsredovisningen för 2018, inklusive bolagsstyrningsrapport och rapportering av betalningar till myndigheter, samt hållbarhetsrapport för 2018. Rapporterna finns nu tillgängliga på www.tethysoil.com.

Ledningsförändring i Tethys Oil

Tethys Oil har utsett William Holland till ny CFO (Chief Financial Officer) efter Jesper Alms beslut att avgå. William Holland kommer att tillträda den 1 maj 2019 och kommer att arbeta jämte Jesper Alm till den 1 juni 2019. Han övertar därefter det fulla ansvaret som CFO för koncernen. Jesper Alm kommer att vara tillgänglig för bolaget fram till 30 september 2019.

Produktionsuppdatering februari 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari 2019 till 326 656 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 666 fat olja.

Produktionsuppdatering januari 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari 2019 till 380 340 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 269 fat olja.

Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké – 31 december 2018

Fjärde kvartalet 2018 (tredje kvartalet 2018) · Produktionen från Block 3&4 i Oman uppgick till 11 898 fat per dag (11 857 fat per dag) · Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 44,4 (MUSD 42,3) · EBITDA uppgick till MUSD 30.8 (MUSD 30,1) · Resultat efter skatt uppgick till MUSD 19,9 (MUSD 18,2) · Vinst per aktie uppgick till USD 0,58 (USD 0,53) · Block 3&4: Utvärderingsprogrammet på 2017-fynden har fortsatt med tre nya borrhål · Block 49: 253 km2 3D seismik och 299 km 2D seismik insamlad Reserver och betingade resurser · 2P intern reserversättningsgrad om 177 procent · Vid årets slut 2018 - 2P reserver om 25 357 mbo och 2C betingade resurser om 12 533 mbo Utdelning · Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om SEK 2,00 per aktie (2018: SEK 2,00), att erläggas i två utbetalningar om vardera SEK 1,00 per aktie i maj och november 2019 · Styrelsen föreslår en extraordinär kapitalöverföring om SEK 6,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram att genomföras efter årsstämman 2019 (2018: SEK 4,00)

Tethys Oils reservutveckling 2018 – Reserversättningsgrad för 2P reserverna uppgick till 177 procent

Tethys Oils oljereserver i Block 3&4 i Oman per 31 december 2018 uppgick till 25 357 tusen fat (”mbo”) i bevisade och sannolika reserver (2P). Reserversättningsgraden 2P uppgår till 177 procent. Därtill uppgår Tethys Oils betingade oljeresurser i Oman till 12 533 mbo i 2C. Reservrapporterna för 2018 och 2017 reviderades av den oberoende kvalificerade revision av oljetillgångar ERC Equipoise Limited (“ERCE”).

Inbjudan till presentation av Tethys Oils fjärde kvartal 2018

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2018 tisdagen den 12 februari 2019 cirka kl 7.30. Tethys Oil inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och Jesper Alm, CFO, kvartalsrapporten och aktuella händelser.

Tethys Oil AB: Partners förköpsrätt utnyttjad i transaktionen om Block 53

Den 23 december meddelande Tethys Oil att bolaget hade ett ingått ett avtal om att förvärva en licensandel om två procent i Block 53 onshore Oman. Förvärvet var villkorat av myndighetsgodkännande och partners avstående från förköpsrätt. Tethys Oil har informerats av säljaren att partners förköpsrätt har utnyttjats, och Tethys Oil kommer som en följd därav inte att kunna fullfölja transaktionen.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering december 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december 2018 till 369 401 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 916 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering november 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under november 2018 till 353 814 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 794 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering oktober 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under oktober 2018 till 371 357 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 979 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering september 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under september 2018 till 358 671 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 956 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering augusti 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2018 till 363 700 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 732 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering juli 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2018 till 368 509 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 887 fat olja.

Tethys Oil AB: Inbjudan till presentation av Tethys Oils andra kvartal 2018

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för andra kvartalet 2018 tisdagen den 14 augusti 2018 cirka kl 7.30. Tethys Oil inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och Jesper Alm, CFO, kvartalsrapporten och aktuella händelser.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering juni 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2018 till 350 224 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 674 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering maj 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj 2018 till 368 030 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 872 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering april 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april 2018 till 349 441 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 648 fat olja.

Tethys Oil AB: Första kvartalet – 31 mars 2018

Första kvartalet 2018 (fjärde kvartalet 2017) ·         Produktionen uppgick till 11 664 fat per dag (11 726 fat per dag) ·         Intäkter och övriga[.....]

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering mars 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars 2018 till 360 763 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 638 fat olja.

Tethys Oil AB: Tethys Oils årsredovisning 2017

Tethys Oil har offentliggjort årsredovisningen för 2017, inklusive hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporter samt rapportering av betalningar till myndigheter. Årsredovisningen för 2017 finns nu tillgängliga på www.tethysoil.com.

Tethys Oil AB: Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018, kl. 15.00 i lokalen Stockholm, Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering februari 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari 2018 till 321 733 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 490 fat olja.

Tethys Oil AB: Investerings- och produktionsguidning 2018

Tethys Oil investeringar 2018 i verksamheten i Oman förväntas under rådande marknads- och produktionsantaganden uppgå till MUSD 53-62, inklusive uppskjutna investeringar från 2017. Produktionsprognosen för 2018 är en månatlig genomsnittlig produktion mellan 11 000 och 13 000 fat olja per dag.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering januari 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari 2018 till 359 209 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 587 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering december 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december 2017 till 349 434 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 272 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering november 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under november 2017 till 346 498 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 550 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering oktober 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under oktober 2017 till 374 701 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 087 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering september 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under september 2017 till 356 822 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 894 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering augusti 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2017 till 376 709 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 152 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering juli 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2017 till 394 285 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 719 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering juni 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2017 till 375 333 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 511 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering maj 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj 2017 till 381 638 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 311 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering april 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april 2017 till 369 002 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 300 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering mars 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars 2017 till 384 486 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 403 fat olja.

Tethys Oil AB: Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2017, kl. 15.00 i lokalen Stockholm, Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering februari 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari 2017 till 347 152 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 398 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering januari 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari 2017 till 383 059 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 357 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering december 2016

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december 2016 till 370 439 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 950 fat olja. Produktionen i december påverkades negativt av rensningsarbeten (pigging) i exportpipelinen.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering november 2016

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under november 2016 till 368 356 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 279 fat olja.

Produktionsuppdatering oktober 2016

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under oktober 2016 till 379 432 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 240 fat olja.

Ny gränsdragning för Block 3 onshore Oman

Tethys Oil, tillsammans med samarbetspartner Mitsui E&P Middle East B.V. och CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) (operatör), har i[.....]

Tethys Oils valberedning för årsstämman 2017

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 18 maj 2016 har en valberedning bildats inför årsstämman 2017. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil har, i enlighet med tidigare offentliggjord information, påbörjat ett inlösenförfarande där varje befintlig aktie i Tethys Oil AB har delats upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Som ett resultat har antalet aktier och röster i Tethys Oil förändrats.

Extra bolagsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades idag, tisdagen den 25 oktober 2016, i Stockholm för extra bolagsstämma. På den extra bolagsstämman beslöts om utbetalning till aktieägarna med totalt cirka 102,6 MSEK genom ett obligatoriskt inlösenprogram.

Produktionsuppdatering september 2016

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under september 2016 till 364,961 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 165 fat olja.

Extra bolagsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 oktober 2016, kl. 09.30 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Styrelsen i Tethys Oil föreslår inlösenförfarande om 103 miljoner SEK

Styrelsen i Tethys Oil AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 25 oktober 2016 för att fatta beslut om ett inlösenförfarande om 3,00 SEK per aktie, motsvarande en värdeöverföring till aktieägarna om totalt cirka 103 miljoner SEK.

Produktionsuppdatering augusti 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2016 till 387 174 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 489 fat olja.

Ledningsförändringar i Tethys Oil

Tethys Oil har utsett Jesper Alm till ny CFO (Chief Financial Officer) efter Morgan Sadaranganis beslut att avgå. Vidare har Fredrik Robelius utsetts till CTO (Chief Technical Officer).

Produktionsuppdatering juli 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2016 till 368 628 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 891 fat olja.

Produktionsuppdatering juni 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2016 till 348 012 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 600 fat olja.

Produktionsuppdatering maj 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj[.....]

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 18 maj 2016 i Stockholm för årsstämman.

Produktionsuppdatering april 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april[.....]

Tethys Oils årsredovisning 2015

Tethys Oil har offentliggjort årsredovisningen för 2015. Den är nu tillgänglig på www.tethysoil.com.

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016, kl. 15.00 i lokalen Stockholm, Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

Produktionsuppdatering mars 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars[.....]

Produktionsuppdatering februari 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari 2016 till 357 805 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 338 fat olja.

Fjärde kvartalet 2015

* Produktionen uppgick till 10 956 fat per dag, upp 9 procent jämfört med tredje kvartalet 2015 * Intäkter uppgick[.....]

Produktionsuppdatering januari 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari 2016 till 391 534 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 630 fat olja.

Produktionsuppdatering december 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december 2015 till 359 775 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 606 fat olja.

Produktionsuppdatering november 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under november 2015 till 331 762 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 059 fat olja.

Tethys Oils valberedning för årsstämman 2016

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 13 maj 2015 har en valberedning bildats inför årsstämman 2016. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Produktionsuppdatering oktober 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under oktober 2015 till 306 367 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 9 883 fat olja.

Försäljningsuppdatering tredje kvartalet 2015

Tethys Oils försäljning uppgick under det tredje kvartalet 2015 till MSEK 307. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD[.....]

Produktionsuppdatering september 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under september 2015 till 295 502 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 9 850 fat olja.

Framgångsrik prospekteringsborrning onshore Litauen

Prospekteringsborrningen Tidikas-1 på Raseiniailicensen onshore Litauen har framgångsrikt avslutats. I borrhålet påträffades en sammanlagd oljekolumn om nära 50 meter i[.....]

Produktionsuppdatering augusti 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2015 till 308 443 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 9 950 fat olja.

Produktionsuppdatering juli 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2015 till 314 529 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 10 146 fat olja.

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015

·Försäljning andra kvartalet 2015 uppgick till MSEK 265 jämfört med MSEK 163 för det första kvartalet 2015, en ökning med 63 procent. Den starka försäljningsutvecklingen beror huvudsakligen på en rörelse om 100 000 fat från underuttagsposition till överuttagsposition

Tethys Oil antar nytt mål för kapitalstruktur

Mot bakgrund av Tethys Oils starka operationella och finansiella utveckling samt starka balansräkning har styrelsen för Tethys Oil antagit ett nytt mål för bolagets kapitalstruktur.

Försäljningsuppdatering andra kvartalet 2015

Tethys Oils försäljning uppgick under det andra kvartalet 2015 till MSEK 265. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD[.....]

Produktionsuppdatering juni 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2015 till 287 437 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 9 581 fat olja.

Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil har, i enlighet med tidigare offentliggjord information, slutfört ett inlösenförfarande där varje inlösenaktie i Tethys Oil har lösts in. Som ett resultat har antalet aktier och röster i Tethys Oil har förändrats.

Borrprogram i Litauen påbörjat

Ett borrprogram omfattande tre borrhål har inletts på Raseiniailicensen onshore Litauen. Den första borrningen, Bedugnis-1, planeras att borras vertikalt till ett sammanlagt djup om cirka 1 100 meter. Borrning och utvärdering förväntas pågå i cirka 45 dagar.

Produktionsuppdatering maj 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj 2015 till 297 616 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 9 601 fat olja.

Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil har, enligt tidigare offentliggjort beslut från årsstämman, påbörjat ett inlösenförfarande där varje aktie i Tethys Oil har delats upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Uppdelning har resulterat i att antalet aktier och röster i Tethys Oil har förändrats.

Produktionsuppdatering april 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april 2015 till 263 886 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 796 fat olja.

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 13 maj 2015 i Stockholm för årsstämman.

Första kvartalet 2015

* Nytt produktionsrekord under första kvartalet 2015. Genomsnittlig dagsproduktion ökade på kvartalsbasis med 4 procent. Produktionen uppgick till 784 207 fat[.....]

Försäljningsuppdatering första kvartalet 2015

Tethys Oils försäljning uppgick under det första kvartalet 2015 till MSEK 163. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD[.....]

Tethys Oils årsredovisning 2014

Tethys Oil har offentliggjort årsredovisningen för 2014. Den är nu tillgänglig på www.tethysoil.com.

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015, kl. 15.00 i Spegelsalen, Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

Produktionsuppdatering mars 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars 2015 till 283 781 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 9 154 fat olja.

Produktionsuppdatering februari 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari 2015 till 228 566 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 163 fat olja.

Produktionsuppdatering januari 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari 2015 till 261 969 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 451 fat olja.

Produktionsuppdatering oktober 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under oktober 2014 till 261 183 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 425 fat olja.

Tethys Oils valberedning för årsstämman 2015

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 14 maj 2014 skall en valberedning bildas inför årsstämman 2015. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Extra bolagsstämma i Tethys Oil inställd

Styrelsen i Tethys Oil AB (publ) har idag beslutat att dra tillbaka föreslaget om ett långsiktigt incitamentsprogram och följaktligen att[.....]

Försäljningsuppdatering tredje kvartalet 2014

Tethys Oils försäljning uppgick under det tredje kvartalet 2014 till MSEK 296. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD[.....]

Produktionsuppdatering september 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under september 2014 till 252 114 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 404 fat olja.

Extra bolagsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 14 november 2014, kl. 11.00 i Van[.....]

Produktionsuppdatering augusti 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2014 till 254 861 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 221 fat olja.

Andra kvartalet och halvårsrapport 2014

• Ny reviderad reservrapport som endast berör Lower Buah-reservoaren på Block 4, Oman, per 30 juni 2014: □ 1P-reserver 2,3[.....]

Produktionsuppdatering juli 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2014 till 255 400 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 239 fat olja.

Försäljningsuppdatering andra kvartalet 2014

Tethys Oils försäljning uppgick under det andra kvartalet 2014 till MSEK 245. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD[.....]

Produktionsuppdatering juni 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2014 till 219 777 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 7 326 fat olja.

Produktionsuppdatering

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april[.....]

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades igår i Stockholm för årsstämman.

Tethys Oils årsredovisning 2013

Tethys Oil har offentliggjort årsredovisningen för 2013. Den är nu tillgänglig på www.tethysoil.com.

Försäljningsuppdatering första kvartalet 2014

Tethys Oils försäljning uppgick under det första kvartalet 2014 till MSEK 195. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD[.....]

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 maj 2014, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.

Produktionsuppdatering mars 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars[.....]

Produktionsuppdatering februari 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari[.....]

Vincent Hamilton har avlidit

Det är med stor sorg som Tethys Oil meddelar att bolagets medgrundare och tidigare styrelseordförande Vincent Hamilton har avlidit efter lång kamp mot neuroendokrin cancer.

Produktionsuppdatering januari 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari[.....]

Presentation av Tethys Oils bokslut för 2013

Tethys Oil publicerar bokslutskommunikén för helåret 2013 och delårsrapporten för fjärde kvartalet 2013 tisdagen den 11 februari cirka kl 7.00 på morgonen. Bolagets VD Magnus Nordin håller tillsammans med CFO Morgan Sadarangani en webbsänd telefonkonferens samma morgon kl. 8.00.

Produktionsuppdatering december 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december[.....]

Produktionsuppdatering november 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under november[.....]

Produktionsuppdatering oktober 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under oktober[.....]

Operativ uppdatering Oman

• Prospekteringsborrning 5 (B4EW5) påträffar olja och flödar över 200 fat olja per dag • Utvärderingen av B4EW4-fyndet fortsätter med ny borrning i Lower Buah

Produktionsuppdatering september 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under september[.....]

Produktionsuppdatering augusti 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti[.....]

Operativ uppdatering Oman

• Utvärderingen av B4EW4-fyndet fortsätter – Lower Buah step out-borrning flödar över 1 000 fat olja per dag • Ny prospekteringsborrning pågår på struktur som liknar B4EW4

Tethys Oils valberedning för årsstämman 2014

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 22 maj 2013 skall en valberedning bildas inför årsstämman 2014. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Produktionsuppdatering juli 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli[.....]

Operativ uppdatering Oman

• Utvärderingsborrning på Block 4: inga flöden från Middle Buah, utvärderingsborrningar fortsätter • Tredje borrigg tagen i bruk, huvudsakligen för att genomföra underhållsarbeten på producerande borrhål och borra vatteninjiceringshål

Produktionsuppdatering juni 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni[.....]

Operativ uppdatering Litauen

• Borrningen Lapgiriai-1 på Raiseiniailicensen flödar mindre volymer olja och bekräftar förekomsten av ett aktivt petroleumsystem • Silale-2 borras på Rietavaslicensen för att utvärdera oljefältet Silale

Långvarigt produktionstest inleds på Block 15

Borrhålet JAS-1 på Block 15 onshore Sultanatet Oman har satts i ett långvarigt produktionstest. Ett testproduktionssystem (Early Production System -[.....]

Produktionsuppdatering maj 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj[.....]

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls igår den 22 maj 2013 i Stockholm.

Produktionsuppdatering april 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april[.....]

Tethys Oil publicerar årsredovisning för 2012

Tethys Oil har publicerat årsredovisning för 2012. I årsredovisningen framgår bolagets strategiska och finansiella mål och Tethys utdelningspolitik. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.tethysoil.com.

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2013, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.

Prospekteringsborrning påbörjas i Litauen

Prospekteringsborrningen Lapgiriai-1 på Raiseiniailicensen onshore Litauen har påbörjats. Borrningen skall primärt undersöka en reservoar från silurtiden, i vilken det påträffades olja vid en närbelägen borrning under Sovjettiden.

Produktionsuppdatering mars 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars[.....]

Produktionsuppdatering februari 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari[.....]

Tethys bokar bolagets första oljereserver i Oman

Tethys Oils bevisade och sannolika oljereserver i Sultanatet Oman per 31 december 2012 uppgick till 14,3 miljoner fat. Reserverna har reviderats av den oberoende petroleumkonsulten DeGolyer and MacNaughton.

REKORDFLÖDEN FRÅN BLOCK 3 & 4 I OMAN: 14 981 FAT OLJA PER DAG I NOVEMBER

Testproduktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och uppgick under november 2012 till 449 425 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 14 981 fat olja. Tethys andel av produktionen uppgår till 30 procent, motsvarande 134 828 fat, före avräkning av statens andel.

TETHYS OILS VALBEREDNING FÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 16 maj 2012 skall en valberedning bildas inför årsstämman 2013. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

TETHYS INTRESSEBOLAG I LITAUISK UTFARMNING

Tethys intressebolag Jylland Olie Aps, ett bolag inom den danska Odinkoncernen, har deltagit i en utfarmning till Chevron Corporation. Utfarmningen[.....]

Tethys Oils obligationer har noterats på NASDAQ OMX Stockholm

Tethys Oil AB (publ) (”Tethys Oil”) meddelade den 31 augusti att bolaget emitterar ett säkerställt treårigt obligationslån om 400 miljoner kronor. Obligationerna har noterats vid NASDAQ OMX Stockholm med första handelsdag fredagen den 12 oktober 2012. Obligationernas ISIN är SE0004808129.

Tethys Oil emitterar treårigt obligationslån

Tethys Oil AB (publ) (”Tethys”) emitterar ett säkerställt treårigt obligationslån om 400 miljoner kronor. Obligationerna emitteras till 100 procent av[.....]

Andra kvartalet och Halvårsrapport 2012

Andra kvartalet 2012 ·2C betingade resurser ökar med 41% till 13,8 miljoner fat ·Exportpipelinen på Block 3 och 4 i[.....]

TETHYS OIL UPPDATERAR OLJERESURSER I OMAN

Per 30 juni 2012 uppgår Tethys Oils oljeresurser i Sultanatet Oman till 13,8 miljoner fat olja av betingade resurser 2C - en ökning med 41% jämfört med 31 december 2011.

ÄNDRAT DATUM FÖR TETHYS OILS DELÅRSRAPPORT

Tethys Oils rapport för perioden 1 januari 2012 – 30 juni 2012 kommer att offentliggöras den 28 augusti istället för den 20 augusti som tidigare meddelats.

PROSPEKTERINGSBORRNING ONSHORE LITAUEN AVSLUTAD

Arbetsprogrammet med prospekteringsborrningen Skomantai-1 på Gargzdailicensen onshore Litauen har avslutats. Borrhålet har tillfälligt förslutits för att möjliggöra ytterligare arbeten vid[.....]

PROSPEKTERINGSBORRNING PÅBÖRJAS ONSHORE LITAUEN

Prospekteringsborrningen Skomantai-1 på Gargzdailicensen onshore västra Litauen har påbörjats. Borrningen skall primärt undersöka en oborrad potentiellt oljeförande struktur belägen nära[.....]

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls i Stockholm den 16 maj 2012.

TETHYS OIL AVSER ATT GENOMFÖRA RIKTAD NYEMISSION

Tethys Oil AB (publ) (”Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission av aktier till svenska och internationella investerare om upp till 3 miljoner aktier (”Emissionen”). De nyemitterade aktierna kommer att utgöra högst cirka 9,2 procent av aktiekapitalet i Bolaget före Emissionen.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké (januari – december 2012) publiceras 12 februari 2013    Tethys kalender

OPERATIV UPPDATERING OMAN

Borr- och utvecklingsprogrammet fortsätter planenligt på Block 3 och 4 onshore Oman och produktionen är på rekordnivåer. Konstruktionsarbetet med större enheter och ytterligare pipelineutbyggnad gör stora framsteg.

OPERATIV UPPDATERING LITAUEN

• Tethys Oils andel av oljeproduktion från de litauiska intressena uppgick under första kvartalet 2012 till 14 508 fat, motsvarande[.....]

TETHYS OILS OLJERESURSER I OMAN

Tethys Oils oljeresurser i Sultanatet Oman per 31 december 2011 uppgick till 9,8 miljoner fat olja av betingade resurser 2C. De betingade resurserna har reviderats av den oberoende petroleumkonsulten DeGolyer and MacNaughton.

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2012, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.

Q3 2012

Tredje kvartalet 2012 och Nio månader 2012

NYA BORRNINGAR OCH NYTT OJEFYND PÅ BLOCK 3 ONSHORE SULTANATET OMAN

Borrprogrammet onshore Sultanatet Oman fortsätter. På Fahra-trenden har borrningen FS-17 påträffat ytterligare ett oljeförande förkastningsblock. Fyra produktionsborrhål har också borrats på oljefältet Farha South. På Block 3, utanför Fahra-trenden, har prospekteringsborrningen Maha-1 inletts.

FORTSATTA BORRFRAMGÅNGAR PÅ BLOCK 3 ONSHORE OMAN

Borrprogrammet onshore Sultanatet Oman fortsätter. Ett prospekterings-/ utvärderingborrhål och två produktionsborrhål har framgångsrikt borrats, färdigställts och kopplats upp mot testproduktionssystemet[.....]

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

<p> <strong>&#197;rsst&#228;mma i Tethys Oil AB h&#246;lls i Stockholm den 25 maj 2011.</strong></p> <p> <strong>&#197;rsredovisning och ansvarsfrihet </strong></p> <p> Resultatr&#228;kningen[.....]

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

<p> <strong>Aktie&#228;garna i Tethys Oil AB (publ) kallas h&#228;rmed till &#229;rsst&#228;mma onsdagen den 25 maj 2011, kl. 15.00 i Van[.....]

TETHYS FÖRVÄRVAR YTTERLIGARE FRANSK LICENS

<p> <strong>Tethys Oil har ing&#229;tt avtal med Mouvoil S.A. om att f&#246;rv&#228;rva en licensandel om 37,5 procent i en prospekterings-[.....]

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com