Produktionsuppdatering november 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under november 2019[.....]

Produktionsuppdatering oktober 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under oktober 2019[.....]

Produktionsuppdatering september 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under september 2019 till 392 202 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 13 073 fat olja.

Produktionsuppdatering augusti 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2019[.....]

Produktionsuppdatering juli 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2019[.....]

Produktionsuppdatering juni 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2019[.....]

Produktionsuppdatering maj 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj 2019[.....]

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 15 maj 2019 i Stockholm för årsstämma.

Produktionsuppdatering april 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april 2019 till 388 974 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 966 fat olja.

Första kvartalet – 31 mars 2019

Första kvartalet 2019 (fjärde kvartalet 2018) · Produktionen från Block 3&4 i Oman uppgick till 11 901 fat per dag (11 898 fat per dag) · Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 32,7 (MUSD 44,4) · EBITDA uppgick till MUSD 17,2 (MUSD 30.8) · Periodens resultat uppgick till MUSD 6,4 (MUSD 19,9) · Vinst per aktie uppgick till USD 0,19 (USD 0,58) · Prospekteringsborrningen Masarrah-1 på Block 3&4 resulterade i ett nytt oljefynd · Utökad kapacitet för gashantering installerad på Ulfa EPF efter inledande uppstartsproblem

Inbjudan till presentation av Tethys Oils första kvartal 2019

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för första kvartalet 2019 tisdagen den 7 maj 2019 cirka kl 7.30. Tethys Oil inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och Jesper Alm, CFO, kvartalsrapporten och aktuella händelser.

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019, kl. 15.00 på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm.

Produktionsuppdatering mars 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars 2019 till 364 094 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 745 fat olja.

Tethys Oils årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018

Tethys Oil offentliggör årsredovisningen för 2018, inklusive bolagsstyrningsrapport och rapportering av betalningar till myndigheter, samt hållbarhetsrapport för 2018. Rapporterna finns nu tillgängliga på www.tethysoil.com.

Ledningsförändring i Tethys Oil

Tethys Oil har utsett William Holland till ny CFO (Chief Financial Officer) efter Jesper Alms beslut att avgå. William Holland kommer att tillträda den 1 maj 2019 och kommer att arbeta jämte Jesper Alm till den 1 juni 2019. Han övertar därefter det fulla ansvaret som CFO för koncernen. Jesper Alm kommer att vara tillgänglig för bolaget fram till 30 september 2019.

Produktionsuppdatering februari 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari 2019 till 326 656 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 666 fat olja.

Produktionsuppdatering januari 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari 2019 till 380 340 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 269 fat olja.

Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké – 31 december 2018

Fjärde kvartalet 2018 (tredje kvartalet 2018) · Produktionen från Block 3&4 i Oman uppgick till 11 898 fat per dag (11 857 fat per dag) · Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 44,4 (MUSD 42,3) · EBITDA uppgick till MUSD 30.8 (MUSD 30,1) · Resultat efter skatt uppgick till MUSD 19,9 (MUSD 18,2) · Vinst per aktie uppgick till USD 0,58 (USD 0,53) · Block 3&4: Utvärderingsprogrammet på 2017-fynden har fortsatt med tre nya borrhål · Block 49: 253 km2 3D seismik och 299 km 2D seismik insamlad Reserver och betingade resurser · 2P intern reserversättningsgrad om 177 procent · Vid årets slut 2018 - 2P reserver om 25 357 mbo och 2C betingade resurser om 12 533 mbo Utdelning · Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om SEK 2,00 per aktie (2018: SEK 2,00), att erläggas i två utbetalningar om vardera SEK 1,00 per aktie i maj och november 2019 · Styrelsen föreslår en extraordinär kapitalöverföring om SEK 6,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram att genomföras efter årsstämman 2019 (2018: SEK 4,00)

Tethys Oils reservutveckling 2018 – Reserversättningsgrad för 2P reserverna uppgick till 177 procent

Tethys Oils oljereserver i Block 3&4 i Oman per 31 december 2018 uppgick till 25 357 tusen fat (”mbo”) i bevisade och sannolika reserver (2P). Reserversättningsgraden 2P uppgår till 177 procent. Därtill uppgår Tethys Oils betingade oljeresurser i Oman till 12 533 mbo i 2C. Reservrapporterna för 2018 och 2017 reviderades av den oberoende kvalificerade revision av oljetillgångar ERC Equipoise Limited (“ERCE”).

Inbjudan till presentation av Tethys Oils fjärde kvartal 2018

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2018 tisdagen den 12 februari 2019 cirka kl 7.30. Tethys Oil inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och Jesper Alm, CFO, kvartalsrapporten och aktuella händelser.

Tethys Oil AB: Partners förköpsrätt utnyttjad i transaktionen om Block 53

Den 23 december meddelande Tethys Oil att bolaget hade ett ingått ett avtal om att förvärva en licensandel om två procent i Block 53 onshore Oman. Förvärvet var villkorat av myndighetsgodkännande och partners avstående från förköpsrätt. Tethys Oil har informerats av säljaren att partners förköpsrätt har utnyttjats, och Tethys Oil kommer som en följd därav inte att kunna fullfölja transaktionen.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering december 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december 2018 till 369 401 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 916 fat olja.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com