Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering november 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under november 2018 till 353 814 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 794 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering oktober 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under oktober 2018 till 371 357 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 979 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering september 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under september 2018 till 358 671 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 956 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering augusti 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2018 till 363 700 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 732 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering juli 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2018 till 368 509 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 887 fat olja.

Tethys Oil AB: Inbjudan till presentation av Tethys Oils andra kvartal 2018

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för andra kvartalet 2018 tisdagen den 14 augusti 2018 cirka kl 7.30. Tethys Oil inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och Jesper Alm, CFO, kvartalsrapporten och aktuella händelser.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering juni 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2018 till 350 224 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 674 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering maj 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj 2018 till 368 030 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 872 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering april 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april 2018 till 349 441 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 648 fat olja.

Tethys Oil AB: Första kvartalet – 31 mars 2018

Första kvartalet 2018 (fjärde kvartalet 2017) ·         Produktionen uppgick till 11 664 fat per dag (11 726 fat per dag) ·         Intäkter och övriga[.....]

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering mars 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars 2018 till 360 763 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 638 fat olja.

Tethys Oil AB: Tethys Oils årsredovisning 2017

Tethys Oil har offentliggjort årsredovisningen för 2017, inklusive hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporter samt rapportering av betalningar till myndigheter. Årsredovisningen för 2017 finns nu tillgängliga på www.tethysoil.com.

Tethys Oil AB: Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018, kl. 15.00 i lokalen Stockholm, Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering februari 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari 2018 till 321 733 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 490 fat olja.

Tethys Oil AB: Investerings- och produktionsguidning 2018

Tethys Oil investeringar 2018 i verksamheten i Oman förväntas under rådande marknads- och produktionsantaganden uppgå till MUSD 53-62, inklusive uppskjutna investeringar från 2017. Produktionsprognosen för 2018 är en månatlig genomsnittlig produktion mellan 11 000 och 13 000 fat olja per dag.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering januari 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari 2018 till 359 209 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 587 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering december 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december 2017 till 349 434 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 272 fat olja.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com