Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering november 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under november 2017 till 346 498 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 550 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering oktober 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under oktober 2017 till 374 701 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 087 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering september 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under september 2017 till 356 822 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 894 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering augusti 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2017 till 376 709 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 152 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering juli 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2017 till 394 285 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 719 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering juni 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2017 till 375 333 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 511 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering maj 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj 2017 till 381 638 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 311 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering april 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april 2017 till 369 002 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 300 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering mars 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars 2017 till 384 486 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 403 fat olja.

Tethys Oil AB: Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2017, kl. 15.00 i lokalen Stockholm, Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering februari 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari 2017 till 347 152 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 398 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering januari 2017

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari 2017 till 383 059 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 357 fat olja.

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering december 2016

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december 2016 till 370 439 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 950 fat olja. Produktionen i december påverkades negativt av rensningsarbeten (pigging) i exportpipelinen.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com