Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering november 2016

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under november 2016 till 368 356 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 279 fat olja.

Produktionsuppdatering oktober 2016

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under oktober 2016 till 379 432 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 240 fat olja.

Ny gränsdragning för Block 3 onshore Oman

Tethys Oil, tillsammans med samarbetspartner Mitsui E&P Middle East B.V. och CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) (operatör), har i[.....]

Tethys Oils valberedning för årsstämman 2017

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 18 maj 2016 har en valberedning bildats inför årsstämman 2017. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil har, i enlighet med tidigare offentliggjord information, påbörjat ett inlösenförfarande där varje befintlig aktie i Tethys Oil AB har delats upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Som ett resultat har antalet aktier och röster i Tethys Oil förändrats.

Extra bolagsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades idag, tisdagen den 25 oktober 2016, i Stockholm för extra bolagsstämma. På den extra bolagsstämman beslöts om utbetalning till aktieägarna med totalt cirka 102,6 MSEK genom ett obligatoriskt inlösenprogram.

Produktionsuppdatering september 2016

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under september 2016 till 364,961 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 165 fat olja.

Extra bolagsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 oktober 2016, kl. 09.30 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Styrelsen i Tethys Oil föreslår inlösenförfarande om 103 miljoner SEK

Styrelsen i Tethys Oil AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 25 oktober 2016 för att fatta beslut om ett inlösenförfarande om 3,00 SEK per aktie, motsvarande en värdeöverföring till aktieägarna om totalt cirka 103 miljoner SEK.

Produktionsuppdatering augusti 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2016 till 387 174 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 489 fat olja.

Ledningsförändringar i Tethys Oil

Tethys Oil har utsett Jesper Alm till ny CFO (Chief Financial Officer) efter Morgan Sadaranganis beslut att avgå. Vidare har Fredrik Robelius utsetts till CTO (Chief Technical Officer).

Produktionsuppdatering juli 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2016 till 368 628 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 891 fat olja.

Produktionsuppdatering juni 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2016 till 348 012 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 600 fat olja.

Produktionsuppdatering maj 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj[.....]

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 18 maj 2016 i Stockholm för årsstämman.

Produktionsuppdatering april 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april[.....]

Tethys Oils årsredovisning 2015

Tethys Oil har offentliggjort årsredovisningen för 2015. Den är nu tillgänglig på www.tethysoil.com.

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016, kl. 15.00 i lokalen Stockholm, Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

Produktionsuppdatering mars 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars[.....]

Produktionsuppdatering februari 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari 2016 till 357 805 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 338 fat olja.

Fjärde kvartalet 2015

* Produktionen uppgick till 10 956 fat per dag, upp 9 procent jämfört med tredje kvartalet 2015 * Intäkter uppgick[.....]

Produktionsuppdatering januari 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari 2016 till 391 534 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 630 fat olja.

Produktionsuppdatering december 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december 2015 till 359 775 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 606 fat olja.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com