Produktionsuppdatering november 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under november 2015 till 331 762 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 059 fat olja.

Tethys Oils valberedning för årsstämman 2016

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 13 maj 2015 har en valberedning bildats inför årsstämman 2016. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Produktionsuppdatering oktober 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under oktober 2015 till 306 367 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 9 883 fat olja.

Försäljningsuppdatering tredje kvartalet 2015

Tethys Oils försäljning uppgick under det tredje kvartalet 2015 till MSEK 307. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD[.....]

Produktionsuppdatering september 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under september 2015 till 295 502 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 9 850 fat olja.

Framgångsrik prospekteringsborrning onshore Litauen

Prospekteringsborrningen Tidikas-1 på Raseiniailicensen onshore Litauen har framgångsrikt avslutats. I borrhålet påträffades en sammanlagd oljekolumn om nära 50 meter i[.....]

Produktionsuppdatering augusti 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2015 till 308 443 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 9 950 fat olja.

Produktionsuppdatering juli 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2015 till 314 529 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 10 146 fat olja.

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015

·Försäljning andra kvartalet 2015 uppgick till MSEK 265 jämfört med MSEK 163 för det första kvartalet 2015, en ökning med 63 procent. Den starka försäljningsutvecklingen beror huvudsakligen på en rörelse om 100 000 fat från underuttagsposition till överuttagsposition

Tethys Oil antar nytt mål för kapitalstruktur

Mot bakgrund av Tethys Oils starka operationella och finansiella utveckling samt starka balansräkning har styrelsen för Tethys Oil antagit ett nytt mål för bolagets kapitalstruktur.

Försäljningsuppdatering andra kvartalet 2015

Tethys Oils försäljning uppgick under det andra kvartalet 2015 till MSEK 265. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD[.....]

Produktionsuppdatering juni 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2015 till 287 437 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 9 581 fat olja.

Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil har, i enlighet med tidigare offentliggjord information, slutfört ett inlösenförfarande där varje inlösenaktie i Tethys Oil har lösts in. Som ett resultat har antalet aktier och röster i Tethys Oil har förändrats.

Borrprogram i Litauen påbörjat

Ett borrprogram omfattande tre borrhål har inletts på Raseiniailicensen onshore Litauen. Den första borrningen, Bedugnis-1, planeras att borras vertikalt till ett sammanlagt djup om cirka 1 100 meter. Borrning och utvärdering förväntas pågå i cirka 45 dagar.

Produktionsuppdatering maj 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj 2015 till 297 616 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 9 601 fat olja.

Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil har, enligt tidigare offentliggjort beslut från årsstämman, påbörjat ett inlösenförfarande där varje aktie i Tethys Oil har delats upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Uppdelning har resulterat i att antalet aktier och röster i Tethys Oil har förändrats.

Produktionsuppdatering april 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april 2015 till 263 886 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 796 fat olja.

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 13 maj 2015 i Stockholm för årsstämman.

Första kvartalet 2015

* Nytt produktionsrekord under första kvartalet 2015. Genomsnittlig dagsproduktion ökade på kvartalsbasis med 4 procent. Produktionen uppgick till 784 207 fat[.....]

Försäljningsuppdatering första kvartalet 2015

Tethys Oils försäljning uppgick under det första kvartalet 2015 till MSEK 163. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD[.....]

Tethys Oils årsredovisning 2014

Tethys Oil har offentliggjort årsredovisningen för 2014. Den är nu tillgänglig på www.tethysoil.com.

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015, kl. 15.00 i Spegelsalen, Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

Produktionsuppdatering mars 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars 2015 till 283 781 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 9 154 fat olja.

Produktionsuppdatering februari 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari 2015 till 228 566 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 163 fat olja.

Produktionsuppdatering januari 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari 2015 till 261 969 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 451 fat olja.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com