Produktionsuppdatering oktober 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under oktober 2014 till 261 183 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 425 fat olja.

Tethys Oils valberedning för årsstämman 2015

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 14 maj 2014 skall en valberedning bildas inför årsstämman 2015. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Extra bolagsstämma i Tethys Oil inställd

Styrelsen i Tethys Oil AB (publ) har idag beslutat att dra tillbaka föreslaget om ett långsiktigt incitamentsprogram och följaktligen att[.....]

Försäljningsuppdatering tredje kvartalet 2014

Tethys Oils försäljning uppgick under det tredje kvartalet 2014 till MSEK 296. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD[.....]

Produktionsuppdatering september 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under september 2014 till 252 114 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 404 fat olja.

Extra bolagsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 14 november 2014, kl. 11.00 i Van[.....]

Produktionsuppdatering augusti 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2014 till 254 861 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 221 fat olja.

Andra kvartalet och halvårsrapport 2014

• Ny reviderad reservrapport som endast berör Lower Buah-reservoaren på Block 4, Oman, per 30 juni 2014: □ 1P-reserver 2,3[.....]

Produktionsuppdatering juli 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2014 till 255 400 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 239 fat olja.

Försäljningsuppdatering andra kvartalet 2014

Tethys Oils försäljning uppgick under det andra kvartalet 2014 till MSEK 245. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD[.....]

Produktionsuppdatering juni 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2014 till 219 777 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 7 326 fat olja.

Produktionsuppdatering

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april[.....]

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades igår i Stockholm för årsstämman.

Tethys Oils årsredovisning 2013

Tethys Oil har offentliggjort årsredovisningen för 2013. Den är nu tillgänglig på www.tethysoil.com.

Försäljningsuppdatering första kvartalet 2014

Tethys Oils försäljning uppgick under det första kvartalet 2014 till MSEK 195. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD[.....]

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 maj 2014, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.

Produktionsuppdatering mars 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars[.....]

Produktionsuppdatering februari 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari[.....]

Vincent Hamilton har avlidit

Det är med stor sorg som Tethys Oil meddelar att bolagets medgrundare och tidigare styrelseordförande Vincent Hamilton har avlidit efter lång kamp mot neuroendokrin cancer.

Produktionsuppdatering januari 2014

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari[.....]

Presentation av Tethys Oils bokslut för 2013

Tethys Oil publicerar bokslutskommunikén för helåret 2013 och delårsrapporten för fjärde kvartalet 2013 tisdagen den 11 februari cirka kl 7.00 på morgonen. Bolagets VD Magnus Nordin håller tillsammans med CFO Morgan Sadarangani en webbsänd telefonkonferens samma morgon kl. 8.00.

Produktionsuppdatering december 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december[.....]

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com