Produktionsuppdatering november 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under november[.....]

Produktionsuppdatering oktober 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under oktober[.....]

Operativ uppdatering Oman

• Prospekteringsborrning 5 (B4EW5) påträffar olja och flödar över 200 fat olja per dag • Utvärderingen av B4EW4-fyndet fortsätter med ny borrning i Lower Buah

Produktionsuppdatering september 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under september[.....]

Produktionsuppdatering augusti 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti[.....]

Operativ uppdatering Oman

• Utvärderingen av B4EW4-fyndet fortsätter – Lower Buah step out-borrning flödar över 1 000 fat olja per dag • Ny prospekteringsborrning pågår på struktur som liknar B4EW4

Tethys Oils valberedning för årsstämman 2014

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 22 maj 2013 skall en valberedning bildas inför årsstämman 2014. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Produktionsuppdatering juli 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli[.....]

Operativ uppdatering Oman

• Utvärderingsborrning på Block 4: inga flöden från Middle Buah, utvärderingsborrningar fortsätter • Tredje borrigg tagen i bruk, huvudsakligen för att genomföra underhållsarbeten på producerande borrhål och borra vatteninjiceringshål

Produktionsuppdatering juni 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni[.....]

Operativ uppdatering Litauen

• Borrningen Lapgiriai-1 på Raiseiniailicensen flödar mindre volymer olja och bekräftar förekomsten av ett aktivt petroleumsystem • Silale-2 borras på Rietavaslicensen för att utvärdera oljefältet Silale

Långvarigt produktionstest inleds på Block 15

Borrhålet JAS-1 på Block 15 onshore Sultanatet Oman har satts i ett långvarigt produktionstest. Ett testproduktionssystem (Early Production System -[.....]

Produktionsuppdatering maj 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj[.....]

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls igår den 22 maj 2013 i Stockholm.

Produktionsuppdatering april 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april[.....]

Tethys Oil publicerar årsredovisning för 2012

Tethys Oil har publicerat årsredovisning för 2012. I årsredovisningen framgår bolagets strategiska och finansiella mål och Tethys utdelningspolitik. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.tethysoil.com.

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2013, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.

Prospekteringsborrning påbörjas i Litauen

Prospekteringsborrningen Lapgiriai-1 på Raiseiniailicensen onshore Litauen har påbörjats. Borrningen skall primärt undersöka en reservoar från silurtiden, i vilken det påträffades olja vid en närbelägen borrning under Sovjettiden.

Produktionsuppdatering mars 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars[.....]

Produktionsuppdatering februari 2013

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari[.....]

Tethys bokar bolagets första oljereserver i Oman

Tethys Oils bevisade och sannolika oljereserver i Sultanatet Oman per 31 december 2012 uppgick till 14,3 miljoner fat. Reserverna har reviderats av den oberoende petroleumkonsulten DeGolyer and MacNaughton.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com