Produktionsuppdatering februari 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari 2020 till 369 336 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 736 fat olja. Produktionen under februari 2020 har påverkats negativt av tillfälliga systembegränsningar.

Produktionsuppdatering januari 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari 2020[.....]

Finansiell guidning 2020

Tethys Oil offentliggör finansiell guidning för 2020: Produktion: årligt genomsnitt om 12 600 till 13 400 fat olja per dag Investeringar: MUSD[.....]

Finansiell uppdatering fjärde kvartalet 2019

Tethys Oil offentliggör en finansiell uppdatering inför publiceringen av rapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2019. De finansiella resultaten för[.....]

Produktionsuppdatering december 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december 2019[.....]

Ledningsförändring i Tethys Oil

Tethys Oil har utsett Petter Hjertstedt till tillförordnad CFO (Chief Financial Officer). Han tillträder sin nya roll med omedelbar verkan.[.....]

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com