Reviderat förslag om extraordinär kapitalöverföring till aktieägare, förslag att makulera återköpta aktier och Q1 2020 uppdatering om kassa

Styrelsen i Tethys Oil har mot bakgrund av den senaste marknadsutvecklingen beslutat att revidera sitt förslag till extraordinär kapitalöverföring till aktieägare. Det ursprungliga förslaget var en extraordinär kapitalöverföring om SEK 6,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram. Styrelsen föreslår nu en extraordinär kapitalöverföring om SEK 3,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram. Förslaget om en ordinarie utdelning om SEK 2,00 per aktie kvarstår, men föreslås erläggas med en utbetalning om SEK 2,00 per aktie direkt efter årsstämman istället för som det ursprungligen föreslogs genom två utbetalningar om vardera SEK 1,00 per aktie i maj och november 2020. Styrelsens förslag motsvarar en sammanlagd distribution om SEK 5,00 per aktie genom utdelning och extraordinär kapitalöverföring, vilket sammanlagt uppgår till MSEK 165,3 (MUSD 16,3 vid rådande växelkurs). 

Reviderad investeringsguidning och uppdatering om COVID-19

Till följd av det kraftiga oljeprisfallet och den ökade osäkerheten kring coronapandemin, har Tethys Oil upprättat planer för att möjliggöra reducerade investeringar under 2020. Samtidigt som produktionsguidningen kvarstår oförändrad, har spannet för investeringsguidningen sänkts och vidgats jämfört med vad som tidigare offentliggjorts.

Produktionsuppdatering februari 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari 2020 till 369 336 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 736 fat olja. Produktionen under februari 2020 har påverkats negativt av tillfälliga systembegränsningar.

Produktionsuppdatering januari 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari 2020[.....]

Finansiell guidning 2020

Tethys Oil offentliggör finansiell guidning för 2020: Produktion: årligt genomsnitt om 12 600 till 13 400 fat olja per dag Investeringar: MUSD[.....]

Finansiell uppdatering fjärde kvartalet 2019

Tethys Oil offentliggör en finansiell uppdatering inför publiceringen av rapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2019. De finansiella resultaten för[.....]

Produktionsuppdatering december 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december 2019[.....]

Ledningsförändring i Tethys Oil

Tethys Oil har utsett Petter Hjertstedt till tillförordnad CFO (Chief Financial Officer). Han tillträder sin nya roll med omedelbar verkan.[.....]

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com