Produktionsuppdatering augusti 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2020 till 334 812 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 10 800 fat olja.

Produktionsuppdatering juli 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2020 till 318 071 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 10 260 fat olja. Oljeproduktionen i Oman är för närvarande föremål för produktionsbegränsningar i enlighet med avtalet inom OPEC+. Följaktligen är produktionen från Block 3&4 föremål för produktionsbegränsningar, men produktionen kan väntas variera på månadsbasis.

Andra kvartalet och halvåret – 30 juni 2020

Andra kvartalet 2020 (första kvartalet 2020) · Produktionen från Block 3&4 i Oman uppgick till 10 597 fat per dag (13 032 fat per dag) · Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 21,1 (MUSD 37,3) · EBITDA uppgick till MUSD 8,7 (MUSD 21,9) · Resultatet uppgick till MUSD -3,9 (MUSD 12,1) · Vinst per aktie uppgick till USD -0,12 (USD 0,35) · Fritt kassaflöde MUSD 0,6 (MUSD 9,2) · Nettokassa MUSD 59,8 (MUSD 78,0) · Överföring till aktieägarna under kvartalet om MUSD 17,6 (Q2 2019: MUSD 24,9) · Oljeproduktionen i Oman är sedan maj 2020 föremål för produktionsbegränsningar och Block 3&4 är föremål för dessa produktionsbegränsningar · Tethys Oil’s andel av produktionskvoten, före statens andel, uppgår under 9 300 fat per dag under juli till december 2020. Produktionen kan väntas variera på månadsbasis · I april drog Tethys Oil tillbaka den finansiella guidningen för 2020 som en följd av att produktionsbegränsningar infördes i Oman Händelser efter rapportperioden · Sultanatet Oman och Tethys Oil ingick ett prospekterings- och produktionsdelningsavtal (EPSA) avseende Block 58 onshore Oman i juli 2020

Inbjudan till presentation av Tethys Oils andra kvartal 2020

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för andra kvartalet 2020 tisdagen den 11 augusti 2020 cirka kl 7.30. Tethys Oil inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och Petter Hjertstedt, tf CFO, kvartalsrapporten och aktuella händelser.

Produktionsuppdatering juni 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2020 till 308 858 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 10 295 fat olja. Oljeproduktionen i Oman är för närvarande föremål för produktionsbegränsningar i enlighet med avtalet inom OPEC+. Följaktligen är produktionen från Block 3&4 föremål för produktionsbegränsningar, men produktionen kan väntas variera på månadsbasis.

Tethys Oil ingår avtal om ny prospekteringslicens onshore Oman

Tethys Oil har med myndigheterna för Sultanatet Oman ingått ett prospekterings- och produktionsdelningsavtal (EPSA) avseende Block 58 onshore Oman. Blocket är beläget i den södra delen av Oman och gränsar till prospekteringslicensen Block 49, där Tethys Oil är operatör. Tethys Oil kommer, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Qatbeet Limited, vara operatör för Block 58 med 100 procents andel i blocket.

Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil AB (publ) (“Tethys Oil”) har, i enlighet med tidigare offentliggjord information, slutfört ett inlösenförfarande där samtliga inlösenaktier i Tethys Oil har lösts in. Därtill, och som tidigare meddelats, har Tethys Oil i juni dragit in egna aktier som återköpts av bolaget. Som ett resultat har antalet aktier och röster i Tethys Oil förändrats.

Produktionsuppdatering maj 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj 2020 till 277 309 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 8 945 fat olja.

Tillfällig förändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil har, enligt tidigare offentliggjort beslut från årsstämman den 13 maj 2020, påbörjat ett inlösenförfarande där varje aktie i Tethys Oil har delats upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Uppdelning har resulterat i att antalet aktier och röster i Tethys Oil har förändrats. Förändringen är tillfällig eftersom samma årsstämma även beslutade om inlösen av de nya aktierna.

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 13 maj 2020 i Stockholm för årsstämma.

Produktionsuppdatering april 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april 2020 till 378 132 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 604 fat olja.

Första kvartalet – 31 mars 2020

Första kvartalet 2020 (fjärde kvartalet 2019) · Produktionen från Block 3&4 i Oman uppgick till 13 032 fat per dag (13 475 fat per dag) · Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 37,3 (MUSD 36,2) · EBITDA uppgick till MUSD 21,9 (MUSD 21,3) · Resultatet uppgick till MUSD 12,1 (MUSD -0,3) · Vinst per aktie uppgick till USD 0,35 (USD -0,01) · Fritt kassaflöde MUSD 9,2 (MUSD 4,9) · Nettokassa MUSD 78,0 (MUSD 75,1) · Block 3&4: Produktionsbegränsningar införda fram till slutet av 2020 · Block 3&4: Seismikinsamling på norra delen av Block 3&4 avslutad · Block 56: Slutgiltigt myndighetsgodkännande av infarmningen erhållen

Inbjudan till presentation av Tethys Oils första kvartal 2020

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för första kvartalet 2020 tisdagen den 5 maj 2020 cirka kl 7.30. Tethys Oil inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och Petter Hjertstedt, tf CFO, kvartalsrapporten och aktuella händelser.

Produktionsuppdatering mars 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars 2020 till 399 881 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 899 fat olja.

Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) (”Bolaget” eller ”Tethys Oil”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020, kl. 15.00 på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm.

Reviderat förslag om extraordinär kapitalöverföring till aktieägare, förslag att makulera återköpta aktier och Q1 2020 uppdatering om kassa

Styrelsen i Tethys Oil har mot bakgrund av den senaste marknadsutvecklingen beslutat att revidera sitt förslag till extraordinär kapitalöverföring till aktieägare. Det ursprungliga förslaget var en extraordinär kapitalöverföring om SEK 6,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram. Styrelsen föreslår nu en extraordinär kapitalöverföring om SEK 3,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram. Förslaget om en ordinarie utdelning om SEK 2,00 per aktie kvarstår, men föreslås erläggas med en utbetalning om SEK 2,00 per aktie direkt efter årsstämman istället för som det ursprungligen föreslogs genom två utbetalningar om vardera SEK 1,00 per aktie i maj och november 2020. Styrelsens förslag motsvarar en sammanlagd distribution om SEK 5,00 per aktie genom utdelning och extraordinär kapitalöverföring, vilket sammanlagt uppgår till MSEK 165,3 (MUSD 16,3 vid rådande växelkurs). 

Reviderad investeringsguidning och uppdatering om COVID-19

Till följd av det kraftiga oljeprisfallet och den ökade osäkerheten kring coronapandemin, har Tethys Oil upprättat planer för att möjliggöra reducerade investeringar under 2020. Samtidigt som produktionsguidningen kvarstår oförändrad, har spannet för investeringsguidningen sänkts och vidgats jämfört med vad som tidigare offentliggjorts.

Produktionsuppdatering februari 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari 2020 till 369 336 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 736 fat olja. Produktionen under februari 2020 har påverkats negativt av tillfälliga systembegränsningar.

Produktionsuppdatering januari 2020

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari 2020[.....]

Finansiell guidning 2020

Tethys Oil offentliggör finansiell guidning för 2020: Produktion: årligt genomsnitt om 12 600 till 13 400 fat olja per dag Investeringar: MUSD[.....]

Finansiell uppdatering fjärde kvartalet 2019

Tethys Oil offentliggör en finansiell uppdatering inför publiceringen av rapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2019. De finansiella resultaten för[.....]

Produktionsuppdatering december 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december 2019[.....]

Ledningsförändring i Tethys Oil

Tethys Oil har utsett Petter Hjertstedt till tillförordnad CFO (Chief Financial Officer). Han tillträder sin nya roll med omedelbar verkan.[.....]

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com