Styrelse

Geoffrey Turbott, född 1963.
Styrelseordförande sedan 2018. Ledamot av Styrelsen sedan 2015. Ordförande revisionsutskott.

Oberoende i relation till Bolaget och till Bolagets större aktieägare.

Utbildning: Medlem i förbundet för auktoriserade revisorer i Nya Zeeland
Erfarenhet: Arbetat med publika bolag där familjen Lundin varit storägare från 1995 till 2013, varav som Vice President Finance och Chief Financial Officer i Lundin Petroleum från 2002 till 2013.

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2018): 31 700
Rob Anderson, född 1953.
Ledamot av Styrelsen sedan 2017. Ordförande i tekniskt utskott

Oberoende i relation till Bolaget och till Bolagets större aktieägare.

Utbildning: Ingenjörsexamen från Cambridge University, Chartered Engineer, F.I. Mech. E. Deltagare vid BP-MIT Projects Academy på Massachusetts Institute of Technology, Boston under 2001–2002.
Erfarenhet: Ingenjör med gedigen teknisk kompetens inom oljeanläggningar samt större olje- och gasprojekt.

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2018): -
Gavin Graham, född 1954.
Ledamot av Styrelsen sedan 2019. Medlem i tekniskt utskott.

Oberoende i relation till Bolaget och till Bolagets större aktieägare.

Utbildning: Kandidat- och masterexamen i geologi från Cambridge University, doktorsexamen i geologi (“Geological Evolution of the Oman Mountains”) från Open University.
Erfarenhet: Geolog med stor erfarenhet av oljeindustrin, med särskild erfarenhet av Oman där han tillbringat tio år av sin arbetskarriär. Han har tidigare haft ledande befattningar i Shell och Grupa LOTOS.

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2018): -
Alexandra Herger, född 1957.
Ledamot av Styrelsen sedan 2017. Medlem tekniskt
utskott och ersättningsutskott.

Oberoende i relation till Bolaget och till Bolagets större aktieägare.

Utbildning: Masterstudier i geologi vid University of Houston samt kandidatexamen i geologi från Ohio Wesleyan University.
Erfarenhet: Geolog med 35 års erfarenhet av prospektering och utveckling inom oljebranschen.

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2018): -
Magnus Nordin, född 1956.
Verkställande direktör sedan 2004 och ledamot av Styrelsen sedan 2001.

Oberoende i relation till till Bolagets större aktieägare.

Utbildning: Filosofie kandidat, Lunds universitet samt Master of Arts, University of California i Los Angeles, Kalifornien
Erfarenhet: Ledande befattningar inom oljesektorn.

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2018): 1 467 127
Per Seime, född 1946.
Ledamot av Styrelsen sedan 2017. Ordförande ersättningsutskott och medlem revisionsutskott.

Oberoende i relation till Bolaget och till Bolagets större aktieägare.

Utbildning: Cand. Jur. från University of Oslo samt Master of Comparative Law, University of Chicago Law School.
Erfarenhet: Advokat med mångårig erfarenhet som bolagsjurist och juridisk rådgivare till olje- och gasbolag. Omfattande erfarenhet av internationella förhandlingar.

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2018): 5 000

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com