Styrelse

Geoffrey Turbott, född 1963.
Styrelseordförande sedan 2018. Ledamot av Styrelsen sedan 2015. Ordförande revisionsutskott.

Oberoende i relation till Bolaget och till Bolagets större aktieägare.

Utbildning/bakgrund: Tidigare medlem New Zealand's Institute of Chartered Accountants

Erfarenhet: Arbetat med publika bolag där familjen Lundin varit storägare från 1995 till 2013, varav som Vice president Finance och Chief Financial Officer i Lundin Petroleum från 2002 till 2013

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Tetbury Forestry Ltd. och Progress Land Ltd.

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2019): 35 400
Rob Anderson, född 1953.
Ledamot av Styrelsen sedan 2017. Ordförande i tekniskt utskott

Oberoende i relation till Bolaget och till Bolagets större aktieägare.

Utbildning: IMA Engineering, Christ's College, Cambridge University. Chartered Engineer & Fellow of the Institution of Mechanical Engineers

Erfarenhet: VP Projects & Engineering på TNK-BP, Head of Projects inom BP. Ingenjör med djup erfarenhet inom oljeinstallationer och utbyggnad av stora olje- och gasfyndigheter

Andra styrelseuppdrag: -

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2019): -
Klas Brand, född 1956
Ledamot av Styrelsen sedan 2020.

Inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Utbildning: Civilekonom vid Göteborgs Universitet

Erfarenhet: Klas Brand började i revisionsbranschen 1980 och blev auktoriserad revisor. Han började på PwC 1988 och var från 2000 partner vid PwCs revisionspraktik i Göteborg, Sverige, där han
också ett antal år verkade som kontorschef. Efter att Klas slutade på PwC 2015 har han arbetat som konsult i flera projekt för noterade och privata bolag huvudsakligen avseende internkontroll och finansiell rapportering. Klas är senior rådgivare på Corptrade.

Andra styrelseuppdrag: Han är styrelseledamot och ansvarig för fastighet och ekonomi i Par Bricole, ett ordenssällskap i Göteborg.

Aktier i Tethys Oil (per 13 maj 2020): 4 000
Alexandra Herger, född 1957.
Ledamot av Styrelsen sedan 2017. Medlem tekniskt
utskott och ersättningsutskott.

Oberoende i relation till Bolaget och till Bolagets större aktieägare.

Utbildning: BA Geology, Ohio Wesleyan University och Master studies Geology, University of Houston

Erfarenhet: VP Global Exploration på Marathon Oil, ledande befattningar på Shell och Enterprise Oil

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Panoro Energy ASA, Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS) och Tortoise Capital Advisors Ledamot: Women's Leadership Committee, Oil Council and Leadership Texas, Foundation for women's resources, , medlem i nomineringskommittén för PGS ASA

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2019): -
Magnus Nordin, född 1956.
Verkställande direktör sedan 2004 och ledamot av Styrelsen sedan 2001.

Oberoende i relation till till Bolagets större aktieägare.

Utbildning: Filosofie kandidat, Lunds universitet samt Master of Arts, University of California i Los Angeles, Kalifornien

Erfarenhet: Ledande befattningar inom oljesektorn.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Minotaurus AB, inklusive dotterbolag, och Minotaurus Energi AS

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2019): 1 550 427
Per Seime, född 1946.
Ledamot av Styrelsen sedan 2017. Ordförande ersättningsutskott och medlem revisionsutskott.

Oberoende i relation till Bolaget och till Bolagets större aktieägare.

Utbildning: Master of Law, University of Oslo. Master of Comparative Law, University of Chicago Law School (Oil & Gas)

Erfarenhet: Olje- och gasadvokat med över 30 års erfarenhet. Advokat för Mobil Oil (Norge, USA och Indonesien) och juridisk rådgivare till oljebolag. Tidigare styrelseordförande för Premier Oil Norge och Nexen Exploration Norge.

Andra styrelseuppdrag: -

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2019): 5 000

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com