Ledning

Magnus Nordin, född 1956.
Verkställande direktör sedan 2004 och ledamot av Styrelsen sedan 2001.
Utbildning: Filosofie kandidat, Lunds Universitet samt Master of Arts, University of California i Los Angeles, Kalifornien.

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2018): 1 467 127
Petter Hjertstedt, född 1979
tf CFO. Anställd sedan 2016.
Utbildning: studerat finansiering och redovisning vid Linköpings Universitet

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2019): 3 900
Fredrik Robelius, född 1973.
CTO (Chief Technical Officer). Anställd sedan 2011.
Utbildning: doktorsexamen inom teknisk fysik från Uppsala Universitet samt examen inom petroleumteknik från Heriot-Watt University, Storbritannien

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2018): 8 500

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com