Ledning

Magnus Nordin, född 1956.
Verkställande direktör sedan 2004 och ledamot av Styrelsen sedan 2001.

Utbildning: Filosofie kandidat, Lunds Universitet samt Master of Arts, University of California i Los Angeles, Kalifornien.

Erfarenhet: Ledande befattningar inom oljesektorn

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2019): 1 550 427
Petter Hjertstedt, född 1979
tf CFO. Anställd sedan 2016.

Utbildning: studerat finansiering och redovisning vid Linköpings Universitet

Erfarenhet: Aktieanalytiker på SEB, Pareto Securities och Carnegie Investment Bank. Ekonomi och Investor Relations på PA Resources

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2019): 3 900
Fredrik Robelius, född 1973.
CTO (Chief Technical Officer). Anställd sedan 2011.

Utbildning: doktorsexamen inom teknisk fysik från Uppsala Universitet samt examen inom petroleumteknik från Heriot-Watt University, Storbritannien

Erfarenhet: Ingenjörstjänster inom energi på Fortum, petroleumingenjörstjänster inom Tanganyika Oil och Sinopec

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2019): 8 600

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com