Ledning

Magnus Nordin, född 1956.
Verkställande direktör sedan 2004 och ledamot av Styrelsen sedan 2001.
Utbildning: Filosofie kandidat, Lunds Universitet samt Master of Arts, University of California i Los Angeles, Kalifornien.

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2018): 1 467 127
William Holland, född 1972
CFO. Anställd sedan 2019.
Utbildning: B.Eng (Mech)-examen från Warwick University och en MBA-examen från Heriot-Watt University

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2018): -
Fredrik Robelius, född 1973.
CTO (Chief Technical Officer). Anställd sedan 2011.
Utbildning: doktorsexamen inom teknisk fysik från Uppsala Universitet samt examen inom petroleumteknik från Heriot-Watt University, Storbritannien

Aktier i Tethys Oil (per 31 dec 2018): 8 500

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).