Årsstämma 2009

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls onsdagen den 20 maj 2009, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm. Kommuniké från bolagsstämman finns här. Protokoll från Årsstämman Årsredovisning 2008 finns att ladda ned här. Se kallelse till bolagsstämman här. Se förslag att framläggas vid årsstämman här. Dokument inför stämman finns här.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com