Aktieinfo
+/- SEK Volym

Reserver och betingade resurser

Oman, reserver och betingade resurser per 31 dec 2017

Tethys Oils oljereserver i Block 3&4 i Oman per 31 december 2017 uppgick till 15 559 tusen fat (mbo) i bevisade reserver (1P), 22 044 mbo i bevisade och sannolika reserver (2P) och 32 414 mbo i bevisade, sannolika och möjliga reserver (3P). Tethys Oils betingade oljeresurser i Oman per 31 december 2017 uppgick till 10 129 mbo av kategori 1C, 17 264 mbo i 2C och 27 328 mbo i 3C.

Block 3&4, Oman
(reviderade) (mbo)
1P2P3P
Summa15 55922 04432 414
Farha Southfältet9 20611 75616 061
Shahdfältet3 4415 6348 856
Saiwan Eastfältet6311 2501 805
Nya områden2 2813 4055 692

Betingade Resurser, Blck 3&4 (reviderade) (mbo)1C2C3C
Summa 31 dec 201710 12917 26427 328

Reservrapporten för 2017 gjordes av den oberoende kvalificerade revisorn av oljetillgångar ERC Equipoise Limited. Rapporten är framtagen enligt 2007 Petroleum Resources Management System (PRMS), sponsored by the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).

 

Relaterad information

Beräkning av reserver

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).