Aktieinfo
+/- SEK Volym

Frankrike

Tethys har intressen i den franska Attilalicensen, som ligger i den olje- och gasproducerande Parissedimentbassängen cirka 250 kilometer öster om Paris. Tethys Oil utvärderar för närvarande licensens prospektivitet och potentialen för ytterligare arbeten.

 

 

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).