Aktieinfo
+/- SEK Volym

Verksamhet

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys Oils kärnområde är Oman, där bolaget har andelar i Block 3&4 och Block 49. Reserv- och resursbasen på Block 3&4 uppgår till 22,0 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17,3 miljoner fat i betingade resurser (2C). Under 2017 uppgick den genomsnittliga produktionen på Block 3&4 till 12 162 fat olja per dag (Tethys Oils andel av bruttoproduktionen, före statens andel). Med en kassaflödesdriven strategi för utbyggnad är Tethys Oils operativa målsättning att stegvis öka produktionen och reserverna på de omanska licenserna. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore i Frankrike och i Litauen och viss produktion i Litauen.

LandLicensTotal area (km 2)Tethys Oils andelPartnersFas
OmanBlock 3 &429 13030%CC Energy, Mitsui Produktion
LitauenGargzdai88425%Odin Energi, GeonaftaProduktion
OmanBlock 4915 439100%-Prospektering
LitauenRietavas1 59430%Odin Energi, Privata
investerare
Prospektering
LitauenRaseiniai1 53530%Odin, Privata investerareProspektering
FrankrikeAttila1 98640%Galli CozProspektering

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).