Aktieinfo
+/- SEK Volym

Reserver

Oman, reserver per 31 dec 2016

Tethys Oils oljereserver i Oman per 31 december 2016 uppgick till 14 222 tusen fat (mbo) i bevisade reserver (1P), 21 408 mbo i bevisade och sannolika reserver (2P) och 29 729 mbo i bevisade, sannolika och möjliga reserver (3P).

Oman
(mbo)
1P2P3P
Totalt14 22221 40829 729
Farha Southfältet8 67211 56914 028
Shahdfältet4 7287 84713 000
Saiwan Eastfältet8221 9922 701

Reserverna baseras på en oberoende revision av tredje part genomförd av DeGolyer and MacNaughton Canada Limited (“DMCL”). Rapporten är framtagen enligt 2007 Petroleum Resources Management System (PRMS), Guidelines of the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).

 

Relaterad information

Beräkning av reserver

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).