Aktieinfo
+/- SEK Volym

Vatteninjicering

WSW 002 570

Vatteninjicering är en metod för att öka oljeproduktionen från en befintlig reservoar. Vatten injiceras in i reservoaren, vanligen för att öka trycket och därigenom stimulera produktionen från ett borrhål. Vattnet injiceras både för att öka trycket i reservoaren och för att förskjuta och föra med sig olja från reservoaren till borrhålet. Med hjälp av vatteninjicering kan utvinningsgraden från en reservoar ökas från 10-20 procent till 30-45 procent och förlänger den lönsamma produktionstiden.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).