Aktieinfo
+/- SEK Volym

Samarbete och partners

JAS 2 Testing 570

Oljebolagen samarbetar ofta eftersom prospekteringskostnaderna är höga. En typisk oljekoncession innehas kanske av upp till fem olika oljebolag med 20 procent vardera. Det bolag som erhöll den ursprungliga  koncessionen bjuder in andra bolag att delta, mot att de tar över hela eller delar av det arbetsåtagande som följer med koncessionen. I gengäld får de inbjudna bolagen del i eventuella framtida intäkter. Detta kallas att ”farma ut” respektive ”farma in”. Det oljebolag som har det operativa ansvaret kallas för operatör och kan antingen själv utföra arbetet eller svara för att tjänsterna upphandlas och läggs ut på entreprenad.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).