Aktieinfo
+/- SEK Volym

Litauen

Lithuania Sv 350

Litauen är beläget vid Östersjön, i denöstra delen av Europa och täcker en yta om 65 300 kvadratkilometer. Landet gränsar i norr till Lettland, Vitryssland i öster och Polen och Ryssland (Kaliningrad) i söder.

Tethys Oil har indirekta intressen i tre licenser i Litauen. Alla licenser är onshore och täcker ett område om cirka 4 000 kvadratkilometer i den baltiska sedimentbassängen. Tethys Oil har ett indirekt ägande om 25 procent i Gargzdailicencen och 30 procent i prospekteringslicenserna Rietavas och Raseiniai. Tethys Oil förvärvade bolagets första intressen i Litauen i början på 2012.

Gargzdai

Gargzdailicensen ligger i västra Litauen vid Östersjön och har en yta om 884 kvadratkilometer. Licensen är Tethys Oils andra producerande licens. På licensen produceras drygt 100 fat olja per dag netto till Tethys Oil. Oljan som produceras håller en API runt 42 grader.

Rietavas

Rietavaslicensen ligger öster om Gargzdai och omfattar en yta om 1 594 kvadratkilometer. Licensen löper till 2017. På Rietavaslicensen har oljefynd gjorts i sandsten från kambriumtiden, men licensen är dock tämligen lite prospekterad.

Raseiniai

Raseniailicensen är den östligaste av Tethys Oils licensintressen i Litauen. Licensen täcker en yta om 1 535 kvadratkilometer. Licensen löper till 2017. På Raseiniailicensen finns en ännu ej prospekterad trend med rev från silurtiden. De liknar de rev från ordovicisk tid som finns på Gotland, men förväntas vara större. Skifferlager från silur- och ordovicisk tid finns också på både Rietavas- och Raseiniailicenserna.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).