Aktieinfo
+/- SEK Volym

Verksamhet

Tethys Oil är för närvarande verksamt i tre länder där man förvärvat licenser; Oman, Litauen och Frankrike. Tethys Oil har produktion från två licenser, Block 3 & 4 i Oman samt Gargzdai i Litauen.

LandLicensTotal area (km 2)Tethys Oils andelPartnersFas
OmanBlock 3 &429 13030%CC Energy, Mitsui Produktion
LitauenGargzdai88425%Odin Energi, GeonaftaProduktion
OmanBlock 4915 439100%-Prospektering
LitauenRietavas1 59430%Odin Energi, Privata
investerare
Prospektering
LitauenRaseiniai1 53530%Odin, Privata investerareProspektering
FrankrikeAttila1 98640%Galli CozProspektering

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).