Aktieinfo
+/- SEK Volym

Bolagets historik

Tethys Oil grundades 2001 och erhöll sin första licens i Danmark 2002. Tethys har deltagit i ett antal projekt, och beroende på resultatet har vissa licenser lämnats medan andra utvecklats och ytterligare andra har tillkommit.

Produktionsutveckling

Annual_production

 

 

 

 

 

 

2015

MSEK 106 överfört till aktieägarna i maj/juni
Genomsnittlig dagsproduktion når över 10 000 fat olja (juli)

2014

Fyraårigt avtal avseende en reservbaserad kreditfacilitet om upp till MUSD 100
Obligationslån om MSEK 400 inlöst i förtid

2013:

35 borrningar genomfördes på Block 3 och 4
Nytt signifikant oljefynd i Lower Buah-reservoaren
Tethys Oil godkänd för notering på NASDAQ OMX Stockholm

2012:

Bolaget investerade i indirekt ägande i oljeproducerande tillgångar i Litauen.
Tethys Oils intressebolag deltog i en utfarmning av Rietavaslicensen i Litauen till Chevron.
Permanent produktionssystem igång på Block 3 & 4 i Oman.
Produktionslicensen för Block 3 & 4 förlängdes till 2040.

2011:

Bolaget förvärvade ytterligare en licens i Frankrike i Alès.
En treårig förlängning av licensen för Block 15 erhölls.

2010:

Försäljning av 20 procent av Block 3 & 4 till Mitsui.
Produktion startade vid Block 3 & 4.

2009:

Första borrningen på Block 3 & 4 Farha South-3 med Tethys Oil som partner.

2007:

Återinträdesborrning av Jebel Aswad‑1 på Block 15 – Tethys Oil första ”våta” borrning, dvs då kolväten påträffas.
Förvärva av 50 procent av Block 3 & 4, Oman
Bolaget erhöll en prospekteringslicens på Gotland.

2006:

Förvärv av andelar i Block 15 i Oman
Karlebo-1 i Danmark borrades, vilken var Tethys Oils första borrning som operatör.

2004:

IPO och notering på First North.

2003:

Förvärv av tre turkiska och en dansk prospekteringslicens.
Intressen i tre spanska prospekteringslicenser förvärvades.

2002:

Bolaget erhöll sin första prospekteringslicens, onshore Danmark.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).