Aktieinfo
+/- SEK Volym

Presentationer

_____________________________________________________________

Tredje kvartalet 2017

_____________________________________________________________

Andra kvartalet 2017

_____________________________________________________________

Första kvartalet 2017

_____________________________________________________________

Fjärde kvartalet 2016

_____________________________________________________________

Tredje kvartalet 2016

_____________________________________________________________

Andra kvartalet 2016

_____________________________________________________________

Första kvartalet 2016

_____________________________________________________________

Fjärde kvartalet 2015

_____________________________________________________________

Tredje kvartalet 2015

_____________________________________________________________

Andra kvartalet 2015

_____________________________________________________________

Första kvartalet 2015

_____________________________________________________________

 Fjärde kvartalet 2014

_____________________________________________________________

Tredje kvartalet 2014

_____________________________________________________________

Andra kvartalet 2014

_____________________________________________________________

Första kvartalet 2014

_____________________________________________________________

Bokslutskommuniké 2013

Senaste presentation

Q3 2017

Webbsänd presentation

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).