Aktieinfo
+/- SEK Volym

Kalendarium

Rapport fjärde kvartalet 2017 (januari – december 2017) den 13 februari 2018

Rapport första kvartalet 2018 (januari – mars 2018) den 8 maj 2018

Årsstämma 2018 planeras att hållas i Stockholm den 9 maj 2018

Rapport andra kvartalet 2018 (januari – juni 2018) den 14 augusti 2018

Rapport tredje kvartalet 2018 (januari – september 2018) den 6 november 2018

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).