Aktieinfo
+/- SEK Volym

Insynshandel

Finansinspektionen för ett offentligt register över personer i ledande ställning i noterade aktiebolag, så kallad insynsställning. Dessa personer är skyldiga att rapportera affärer som de gör i bolagets aktie till FI inom fem kalenderdagar.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).