Aktieinfo
+/- SEK Volym

Investerare

Välkommen till Tethys Oils investerarsidor. Tethys Oils IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning. Tethys Oils aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid cap (TETY).     


Senaste rapporter


Prenumeration

Tethys Oils primära mål är att skapa aktieägarvärde och kommer härvid att ha en balanserad syn på tillväxt och värdeöverföring till aktieägarna med ett långsiktigt kapitalstrukturmål om noll i nettokassa.Q3 2017
Q2 2017
Q1 2017
Q4 2016
Erhåll alla nyheter från Tethys Oil
Prenumerera

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).