Aktieinfo
+/- SEK Volym

Utdelning och inlösen

2017

Årsstämman 2017 beslutade om utdelning till aktieägarna av SEK 1.00 per aktie.

2016

Extra bolagsstämma 2016

En extra bolagsstämma den 25 oktober 2016 fattade beslut om ett inlösenförfarande där varje befintlig aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för 3,00 SEK per aktie.

Ladda ned en kort broschyr med mer information om inlösenförfarande här.

Deklarationshjälp 2016

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid.

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets meddelande

Årsstämman 2016

Årsstämman 2016 fattade beslut om en kontantutdelning om SEK 1,00 per aktie.

 2015

Årsstämma 2015

Årsstämman 2015 fattade beslut om en kontantutdelning om SEK 1,00 per aktie.

Årsstämman 2015 fattade också beslut om ett inlösenförfarande där varje befintlig aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för 2,00 SEK per aktie.

Deklarationshjälp 2015

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid.

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets meddelande

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).