Aktieinfo
+/- SEK Volym

Ledning

Magnus Nordin, född 1956.
Verkställande direktör sedan 2004 och ledamot av Styrelsen sedan 2001.
Utbildning: Filosofie kandidat, Lunds Universitet samt Master of Arts, University of California i Los Angeles, Kalifornien.
Jesper Alm, född 1975.
Chief Financial Officer. Anställd sedan 2014.
Utbildning: Ekonomie Magister i Företagsekonomi, Lunds Universitet.
Fredrik Robelius, född 1973.
CTO (Chief Technical Officer). Anställd sedan 2011.
Utbildning: doktorsexamen inom teknisk fysik från Uppsala Universitet samt examen inom petroleumteknik från Heriot-Watt University, Storbritannien

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).