Aktieinfo
+/- SEK Volym

Tethys Oil: Tethys Oil antar nytt mål för kapitalstruktur

2015-08-18T07:20:00 CET

Mot bakgrund av Tethys Oils starka operationella och finansiella utveckling samt starka balansräkning har styrelsen för Tethys Oil antagit ett nytt mål för bolagets kapitalstruktur.

"Tethys Oils primära mål är att skapa aktieägarvärde och kommer härvid att ha en balanserad syn på tillväxt och värdeöverföring till aktieägarna med ett långsiktigt kapitalstrukturmål om noll i nettokassa."

"Vi förväntar att produktion och reserver i vårt kärnområde, Block 3 och 4 onshore Oman, kommer fortsätta att växa. De starka kassaflöden vi förväntar, i kombination med stark balansräkning, kommer att ge goda möjligheter för både fortsatta investeringar i vårt kärnområde och andra tillväxtmöjligheter, likväl som för kapitalöverföringar till aktieägarna och återköp av aktier," säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Den nya målsättningen ersätter de tidigare målen:

  • Skuldsättningsgrad 30-40%
  • Nettoskuld/EBITDA upp till 2x

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

-----------------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion om överstigande 9 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).