Aktieinfo
+/- SEK Volym

Extra bolagsstämma i Tethys Oil inställd

2014-11-12T11:43:00 CET

Styrelsen i Tethys Oil AB (publ) har idag beslutat att dra tillbaka föreslaget om ett långsiktigt incitamentsprogram och följaktligen att ställa in den extra bolagsstämma, som var planerad att hållas fredagen den 14 november 2014. Styrelsen har beaktat synpunkter från internationella institutioner på programmets utformning, och ämnar föreslå ett modifierat incitamentsprogram att behandlas på den ordinarie bolagsstämman i maj 2015.

 

Stockholm i november 2014

 

TETHYS OIL AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

----------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).