Aktieinfo
+/- SEK Volym

Östlig prospekteringsborrning - borrhålet färdigställt och hålls öppet för ytterligare studier

2014-11-19T08:29:00 CET

Prospekteringsborrningen LE-1 i den östra delen av Block 4 onshore Sultanatet Oman har färdigställts och borrhålet kommer att hållas öppet för att möjliggöra ytterligare studier framöver. Ett oljeprov har tagits från borrhålet, vilket indikerar förekomsten av mellanlätt olja. Detta tyder på att även den östra delen av Block 4 skulle kunna ha ett fungerande petroleumsystem.

I avsaknad av tidigare borrdata har LE-1 gett ny viktig information om områdets litologi. En omtolkning av den seismiska information som tidigare samlats in kommer att bli nödvändig.

Borrhålet har lämnats öppet för att möjliggöra ytterligare studier framöver. När den seismiska omtolkningen är avslutad kommer arbetsprogrammet för området att utvärderas också avseende lokalisering av ytterligare borrhål.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

----------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på NASDAQ Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).