Aktieinfo
+/- SEK Volym

Tethys styrelseordförande lämnar styrelsen och säljer samtliga aktier

2013-10-11T08:44:00 CET

Vincent Hamilton, styrelseordförande i Tethys Oil, har sålt hela sitt aktieinnehav i bolaget och kommer att avgå som styrelseordförande och lämna styrelsen på måndag 14 oktober 2013. Hamilton lämnar Tethys för att arbeta med och finansiera den medicinska forskningsstiftelsen Victory NET, vilken han nyligen grundade.

Stiftelsen syftar till att finna nya behandlingar mot neuroendokrina tumörer (sk NET). Vincent Hamilton har haft denna sjukdom.

Aktierna, totalt 2 236 955 aktier motsvarande 6,3% av totalt antal aktier i bolaget, har sålts till huvudsakligen internationella institutionella placerare, vilket ytterligare har breddat Tethys aktieägarbas. Personer i styrelse och ledning har köpt 30 000 av aktierna.

"Att lämna Tethys var inte ett lätt beslut. Tethys har varit en stor del av mitt liv sedan bolaget grundades för 12 år sedan. Tethys är nu starkare än någonsin, och jag har stor tilltro till bolagets framtid. Mina personliga erfarenheter under de senaste åren gör dock att jag vill fokusera på min familj och min stiftelse Victory NET. Jag kommer också att fortsätta vara med i Tethys växande projekt, men nu som konsulterande geolog," säger Vincent Hamilton, styrelseordförande, Tethys Oil.

Styrelsen i Tethys Oil har beslutat att utse styrelseledamoten Staffan Knafve att efterträda Vincent Hamilton som ny styrelseordförande.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Vincent Hamilton, Styrelseordförande, tfn: +46 8 679 49 90

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).