Aktieinfo
+/- SEK Volym

Tethys Oils valberedning för årsstämman 2014

2013-08-21T08:45:00 CET

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 22 maj 2013 skall en valberedning bildas inför årsstämman 2014. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Dennis Harlin, valberedningens ordförande, representerar sig själv, Annemarie Danielsson och Håkan Ehrenblad

Vincent Hamilton, representerar sig själv

Jan Risberg, representerar sig själv

Mikael Petersson, representerar sig själv, Niklas Antman och SSE Capital

 

Valberedningen skall förbereda förslag till beslut vid årsstämman 2014 om val av ordförande vid stämman, val styrelseledamöter och styrelseordförande, styrelsearvode med fördelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete, val av revisor och revisorsarvode samt principer för nomineringsprocessen inför 2015 års årsstämma.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 31 mars 2014, vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, CFO, tfn +46 8 505 947 00; morgan@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).