Aktieinfo
+/- SEK Volym

Prospekteringsborrning påbörjas i Litauen

2013-04-15T15:18:00 CET

Prospekteringsborrningen Lapgiriai-1 på Raiseiniailicensen onshore Litauen har påbörjats. Borrningen skall primärt undersöka en reservoar från silurtiden, i vilken det påträffades olja vid en närbelägen borrning under Sovjettiden.

Den under 1980-talet genomförda borrningen produktionstestades aldrig ordentligt, trots att den flödade olja till ytan. Lapgiriai-1 borras som ett "tvillinghål" i anslutning till det gamla hålet för att utvärdera den revliknande struktur som ursprungligen genomborrades. Målsättningen är att kunna genomföra ett långvarigt produktionstest.

Borrhålet Lapgiriai-1 planeras att borras vertikalt till en djup om knappt 1 200 meter. Arbetet med borrningen väntas pågå under 40 dagar.

Tethys Oil har 26% indirekt andel i Raiseiniailicensen genom aktieägande i Jylland Olie APS.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).