Aktieinfo
+/- SEK Volym

Oljeproduktionen från Block 3 och 4 onshore Oman uppgick i januari i genomsnitt till 12 921 fat olja per dag

2013-02-12T08:00:00 CET

Produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman uppgick under januari 2013 till 400 545 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 921 fat olja. Tethys andel av produktionen är 30 procent, och uppgick till 120 164 fat (motsvarande 3 876 fat per dag), före avräkning av statens andel.

Oljeproduktionen på Saiwan Eastfältet påverkades under januari av arbetet med installation av pumpar i borrhålen SE-9 och B4EW3. Arbetet var helt avklarat i slutet på månaden.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

---------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).