Aktieinfo
+/- SEK Volym

Prospekteringsborrningen B4EW4 på Block 4 påträffar olja - produktionstester pågår

2013-02-12T08:07:00 CET

Prospekteringsborrningen B4EW4 onshore Oman har borrats till sitt slutgiltiga djup om 3 030 meter. Mätningar i borrhålet (loggning) har slutförts och ett testprogram har inletts. I borrhålet påträffades olja i fyra separata zoner (Lower Al Bashir , Buah, Khufai och Masirah Bay). Resultatet från produktionstesterna väntas inom tre veckor.

Borrningen påbörjades i november 2012 på Block 4, och har skett på ett område som kartlagts med täta linjer av högkvalitativ 2D-seismik, omkring 20 kilometer väster om oljefältet Saiwan East. Tydliga spår av olja på borrkax påträffades under borrningen i formationerna Lower Al Bashir, Buah, Khufai och Masirah Bay. Oljeprover för analys av tryck, volym och temperatur togs under loggningsarbetet i formationerna Lower Al Bashir, Buah och Masirah Bay. Testprogrammet är utformat för att utvärdera Buah- och Khufai-formationerna.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).