Aktieinfo
+/- SEK Volym

Fjärde kvartalet 2012 och Tolv månader 2012

2013-02-12T08:24:00 CET(För komplett rapport se bifogad fil)
 
FJÄRDE KVARTALET 2012
 • Godkännande för utbyggnadsplan för Block 3 och 4 samt kommersialitetsförklaring erhölls i december 2012
 • Rekordstor produktion från Oman om 400 324 fat olja motvarande 4 351 fat olja per dag
 • Intäkter MSEK 170 (MSEK 50)
 • Resultat efter skatt MSEK 145 (MSEK 44)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 4,07 (SEK 1,36)
 
TOLV MÅNADER 2012
 • Treårigt säkerställt obligationslån om MSEK 400 emitterat i september 2012
 • Rekordstor produktion från Oman om 1 345 854 fat olja motsvarande 3 677 fat olja per dag
 • MSEK 120 togs in i riktad emission av 3 miljoner aktier i maj 2012 
 • Intäkter om MSEK 584 (MSEK 104)
 • Resultat efter skatt MSEK 314 (MSEK 69) i stor utsträckning påverkat av nedskrivingar
 • Nedskrivningar huvudsakligen avseende Block 15 och projekt i Frankrike om MSEK 118 (MSEK -)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 9,11 (SEK 2,12)
 
  HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
 • I januari 2013 erhöll Mitsui återstående återbetalning om MUSD 2 från Tethys Oils andel av kostnadsersättning samt erhöll Tethys Oil bonusbetalning om MUSD 10
Tethys första reservrapport kommer att publiceras den 20 februari 2013. De bevisade reserverna per 31 december 2012 förväntas ha ökat jämfört med 1C betingade resurser per 30 juni 2012. Bevisade och sannolika reserver förväntas i stort vara i linje med 2C betingade resurser per 30 juni 2012.
 
MSEK (om inte annat anges) 1 jan 2012 - 31 dec 2012 12 månader 1 okt 2012 - 31 dec 2012 3 månader 1 jan 2011 - 31 dec 2011 12 månader 1 okt 2011 - 31 dec 2011 3 månader
Produktion före statens adel, fat 1 345 854 400 324 423 469 197 916
Försäljning efter statens andel, fat 776 248 225 518 147 228 69 574
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 110,35 111,71 107,37 109,37
Försäljning olja och gas 584 170 104 50
Rörelseresultat 336 152 83 44
EBITDA 509 193 84 45
Resultat 314 145 69 44
Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK 9,11 4,07 2,12 1,36
Likvida medel 248 248 93 93
Eget kapital 860 860 456 456
Långfristiga skulder 417 417 - -
Investeringar 875 280 208 36
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02; magnus@tethysoil.com
eller
Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).