Aktieinfo
+/- SEK Volym

Tethys bokar bolagets första oljereserver i Oman

2013-02-20T08:07:00 CETTethys Oils bevisade och sannolika oljereserver i Sultanatet Oman per 31 december 2012 uppgick till 14,3 miljoner fat. Reserverna har reviderats av den oberoende petroleumkonsulten DeGolyer and MacNaughton.
Reserver (Reviderade)
Mmbo 1P 2P 3P
Farha Southfältet, Oman 4,2 12,5 15,7
Saiwan Eastfältet, Oman 0,9 1,4 2,5
B4EW3-fyndet, Oman 0,2 0,4 0,5
Totalt 5,3 14,3 18,7
 
Reserver i Farha Southfältet är endast hänförliga till Barikformationen. Reserverna i Saiwan Eastfältet och i området kring fyndet B4EW3 finns i Khufaiformationen.
Reserverna baseras på en oberoende revision av tredje part genomförd av DeGolyer and MacNaughton ("D&M"). Rapporten är framtagen enligt 2007 Petroleum Resources Management System (PRMS), Guidelines of the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).
Reservrapporten ersätter den tidigare rapporten från D&M avseende betingade resurser. Tethys Oils oljeresurser i Sultanatet Oman per 31 december 2011 uppgick till 2,6 miljoner fat olja av betingade resurser 1C, 9,8 miljoner fat 2C och 12,4 miljoner fat 3C.
Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.
Tethys har också indirekta intressen i reserver onshore Litauen.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com
 
Om reserver
Reserver definieras som den mängd olja, naturgas och relaterade ämnen som förväntas vara utvinningsbara från kända ansamlingar från en viss tidpunkt och framåt, baserat på
  • analys av borr-, geologisk-, geofysisk- och teknisk data
  • användandet av befintlig teknologi
  •  fastställda ekonomiska förhållanden, som generellt kan ses som rimliga och är offentliga
 
Reserverna delas in i tre kategorier beroende på säkerheten i uppskattningen.
Bevisade reserver är de reserver som med en hög säkerhet kan uppskattas vara utvinningsbara. Det är troligt att den faktiska återstående mängden kolväten som återstår att utvinnas kommer att vara större än uppskattade bevisade reserver (1P).
Sannolika reserver är de reserver som är mindre säkra att bli utvunna än bevisade reserver. Det är lika troligt att den faktiska återstående mängden kolväten som återstår att utvinnas kommer att vara större likväl som mindre än summan av uppskattade bevisade och sannolika reserver (2P).
Möjliga reserver är de reserver som är mindre säkra att bli utvunna än sannolika reserver. Det är inte troligt att den faktiska återstående mängden kolväten som återstår att utvinnas kommer att vara större än summan av uppskattade bevisade, sannolika och möjliga reserver (3P).
 
Om betingade resurser
Betingade resurser är uppskattade kvantiteter av petroleum, från och med en viss dag, som kan potentiellt utvinnas från kända ansamlingar genom att använda etablerad teknik eller teknik som är under utveckling, men som inte är att anse som kommersiellt utvinningsbara till följd av en eller flera betingelser.
 
----------------------------------------------------------------
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com
 

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).