Aktieinfo
+/- SEK Volym

OLJEPRODUKTIONEN FRÅN BLOCK 3 OCH 4 ONSHORE OMAN UPPGICK I DECEMBER I GENOMSNITT TILL 14 734 FAT OLJA PER DAG

2013-01-16T08:39:00 CET

Produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman uppgick under december 2012 till 456 762 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 14 734 fat olja. Tethys andel av produktionen uppgår till 30 procent, motsvarande 137 029 fat, före avräkning av statens andel.

Under 2012 producerades totalt 4,49 miljoner fat olja på Blocken, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 257 fat olja. Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel, uppgick till 1,35 miljoner fat, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 3 677 fat olja.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

----------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).