Aktieinfo
+/- SEK Volym

FÄLTUTBYGGNADSPLANEN FÖR BLOCK 3 & 4 ONSHORE OMAN GODKÄND

2012-12-12T16:36:00 CET

Tethys har nöjet att meddela att oljeministeriet i Sultanatet Oman har godkänt fältutbyggnadsplanen avseende Block 3 och 4, och följaktligen också kommersialitetsförklaringen, varigenom giltigheten av prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (EPSA) avseende Block 3 och 4 förlängs med en period om 30 år från och med datumet för de första oljefynden, den 20 juli 2010.

"Vi är mycket mycket glada över godkännandena och vill ta detta tillfälle i akt att framföra vårt stora tack till oljeministeriet i Sultanatet Oman, till operatören CCED och vår partner Mitsui. Tethys är stolt över att vara en del av arbetet med att utveckla Block 3 och 4 till en betydande oljeproducerande region," säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).