Aktieinfo
+/- SEK Volym

REKORDFLÖDEN FRÅN BLOCK 3 & 4 I OMAN: 14 981 FAT OLJA PER DAG I NOVEMBER

2012-12-13T08:35:00 CET

Testproduktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och uppgick under november 2012 till 449 425 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 14 981 fat olja. Tethys andel av produktionen uppgår till 30 procent, motsvarande 134 828 fat, före avräkning av statens andel.

Långvariga produktionstester har skett på både Farha Southfältet på Block 3 och Saiwan Eastfältet på Block 4. Under månaden har både det nyligen färdigställda permanenta produktionssystemet och enheter från testproduktionssystemet (Early Production System - "EPS") använts. Båda systemen förväntas att användas parallellt under tiden som det permanenta produktionssystemet finjusteras. Produktionsvolymerna fortätter att variera beroende på utformning av testprogrammet och tillgänglig kapacitet.Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel. 

 

För ytterligare information, vänligen kontaktaMagnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

 

---------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).