Aktieinfo
+/- SEK Volym

OLJEPRODUKTIONEN FRÅN BLOCK 3 OCH 4 ONSHORE OMAN UPPGICK I OKTOBER I GENOMSNITT TILL 13 814 FAT OLJA PER DAG

2012-11-12T08:39:00 CET

Testproduktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och under oktober 2012 uppgick produktionen från testproduktionssystemet (Early Production System - "EPS") till sammanlagt 428 225 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 13 814 fat olja. Tethys andel av produktionen uppgår till 30 procent, motsvarande 128 468 fat, före avräkning av statens andel.

Produktionen i oktober har påverkats av installationsarbeten och finjustering av produktionsutrustningen på Farha Southfältet. Alla större produktionsenheter på de två fälten är nu tagna i drift, men finjusteringar med syfte att optimera produktionskapacitet fortsätter.

Långvariga produktionstester har skett på både Saiwan Eastfältet på Block 4 och Farha Southfältet på Block 3. Produktionsvolymerna fortätter att variera beroende på utformning av testprogrammet och tillgänglig kapacitet.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

----------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).