Aktieinfo
+/- SEK Volym

Tethys Oil Tredje kvartalet 2012 Nio månader 2012

2012-11-12T08:40:00 CET

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)

Tredje kvartalet 2012

 • 8 borrningar genomförda på Block 3 och 4 i Oman

 • Framgångsrik prospekteringsborrning på Block 4 i Oman - initialt flöde om 2 400 fat olja per dag

 • Rekordstor produktion från Oman om 358 968 fat olja motvarande 3 902 fat olja per dag

 • Treårigt säkerställt obligationslån om MSEK 400 emitterat

 • Försäljning MSEK 116

 • Resultat MSEK 46

 • Vinst per aktie SEK 1,35

Nio månader 2012

 • Arbetet med exportpipeline slutfört på Block 3 och 4 Oman - togs i bruk i juni

 • 41 procents ökning av 2C betingade resurser till 13,8 miljoner fat

 • Rekordstor produktion från Oman om 945 530 fat olja motsvarande 3 451 fat olja per dag

 • MSEK 120 togs in i riktad emission av 3 miljoner aktier i maj 2012 

 • Försäljning om MSEK 414

 • Resultat MSEK 169, i stor utsträckning påverkat av nedskrivingar

 • Nedskrivningar MSEK 113

 • Vinst per aktie SEK 4,97

Händelser efter rapportperiod

 • Under oktober uppgick genomsnittlig total fältproduktion från Block 3 och 4 i Oman till 13 814 fat olja per dag

 • I oktober deltog ett intressebolag till Tethys i en utfarmning av en litauisk licens till Chevron

MSEK (om inte annat anges) 1 jan 2012 - 30 sep 2012 9 månader 1 jul 2012 - 30 sep 2012 3 månader 1 jan 2011 - 30 sep 20119 månader 1 jul 2011 - 30 sep 20113 månader 1 jan 2011 - 31 dec 2011  12 månader
Produktion före statens adel, fat 945 530 358 968 225 554 142 305 423 469
Försäljning efter statens andel, fat 549 720 169 303 77 654 56 751 147 228
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 109,99 101,09 106,73 111,79 107,37
Försäljning olja och gas 414 116 54 41 104
Rörelseresultat 167 62 39 36 83
EBITDA 316 78 39 36 84
Resultat 169 46 25 39 69
Vinst per aktie, SEK 4,97 1,35 0,76 1,19 2,12
Likvida medel 323 323 60 60 93
Eget kapital 715 715 405 405 456
Långfristiga skulder 403 403 - - -
Investeringar 589 147 172 151 208

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige.

Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 679 49 95; magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 679 49 91; morgan@tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).