Aktieinfo
+/- SEK Volym

PROSPEKTERINGSBORRNING PÅBÖRJAD PÅ BLOCK 4 ONSHORE OMAN

2012-11-21T08:34:00 CET

Prospekteringsborrningen B4EW4 på Block 4 onshore Oman har påbörjats. Borrningen utförs utanför området som kartlagts med 3D-seismik, omkring 20 kilometer väster om oljefältet Saiwan East. Borrningen skall undersöka fem potentiellt oljeförande formationer, varav fyra har bevisats vara kolväteförande på andra platser i Oman.

Borrning planeras ske till ett djup om 3 300 meter och planeras genomborra formationerna Lower Al Bashir, Miqrat, Amin, Buah och Masirah Bay. Sandstensformationen Lower Al Bashir är i produktion på Block 3. Sandstensformationerna Miqrat och Amin samt kalkstensformationen Buah har alla bevisats vara kolväteförande i andra borrhål på licensen, och alla tre formationerna är i produktion på andra platser i Oman (gas och konventionell olja). I sandstenen Masirah Bay har kolväte inte tidigare påträffats.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

----------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).