Aktieinfo
+/- SEK Volym

Tethys Oils obligationer har noterats på NASDAQ OMX Stockholm

2012-10-12T15:45:00 CET

Tethys Oil AB (publ) ("Tethys Oil") meddelade den 31 augusti att bolaget emitterar ett säkerställt treårigt obligationslån om 400 miljoner kronor. Obligationerna har noterats vid NASDAQ OMX Stockholm med första handelsdag fredagen den 12 oktober 2012. Obligationernas ISIN är SE0004808129.

Pareto Öhman AB har varit finansiell rådgivare till Tethys Oil i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har varit legal rådgivare till Pareto Öhman AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

 

Informationen är sådan som Tethys Oil AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2012 kl 15.45.

-----------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).