Aktieinfo
+/- SEK Volym

Andra kvartalet och Halvårsrapport 2012

2012-08-28T08:03:00 CET

Andra kvartalet 2012

 • 2C betingade resurser ökar med 41% till 13,8 miljoner fat

 • Exportpipelinen på Block 3 och 4 i Oman färdigställd och tagen i bruk i juni

 • 10 borrningar genomförda på Block 3 i Oman

 • Rekordstor bruttoproduktion  - 302 081 fat olja, motsvarande 3 320 fat olja per dag

 • Försäljning MSEK 154

 • Resultat före nedskrivningar av olje- och gastillgångar MSEK 128

 • Nedskrivningar av olje- och gastillgångar om MSEK 113 avseende delar av Block 15 och Frankrike

 • Resultat MSEK 15

 • Vinst per aktie SEK 0,46

 • Riktad emission om MSEK 120 genomförd i maj 2012

Sex månader 2012

 • Rekordstor bruttoproduktion - 586 562 fat olja, motsvarande 3 223 fat olja per dag

 • Försäljning om MSEK 298

 • Resultat MSEK 123, i stor utsträckning påverkat av nedskrivingar

 • Vinst per aktie SEK 3,75

MSEK (om inte annat anges) 1 jan 2012 - 30 jun 2012 6 månader 1 apr 2012 - 30 jun 2012 3 månader 1 jan 2011 - 30 jun 20116 månader 1 apr 2011 - 30 jun 20113 månader 1 jan 2011 - 31 dec 2011  12 månader
Produktion före statens adel, fat 586 562 302 081 83 249 64 585 423 469
Försäljning efter statens andel, fat 380 416 184 994 20 903 4 871 147 228
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 113,83 119,34 92,99 105,80 107,37
Försäljning olja och gas 298 154 13 3 104
Rörelseresultat 105 -4 2 -2 83
EBITDA 238 120 3 -1 84
Resultat 123 15 -14 1 69
Vinst per aktie, SEK 3,75 0,46 -0,43 0,02 2,12
Likvida medel 44 44 178 178 93
Investeringar 442 232 21 6 205

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 679 49 95; magnus@tethysoil.com eller Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 679 49 91; morgan@tethysoil.com

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).