Aktieinfo
+/- SEK Volym

Tethys Oil emitterar treårigt obligationslån

2012-08-31T16:42:00 CET

Tethys Oil AB (publ) ("Tethys") emitterar ett säkerställt treårigt obligationslån om 400 miljoner kronor. Obligationerna emitteras till 100 procent av det nominella värdet och löper med en fast ränta om 9,50 procent per år. Likviddag är den 7 september 2012 och obligationslånet löper till den 7 september 2015. Tethys avser att notera obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm.

Minst 200 miljoner kronor av emissionslikviden kommer att användas till investeringar relaterade till Block 3 & 4 i Oman. Återstoden av nettolikviden kommer att användas till finansiering av den löpande affärsverksamheten.

Pareto Öhman AB har varit finansiell rådgivare till Tethys i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har varit legal rådgivare till Pareto Öhman AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 679 49 91; morgan@tethysoil.com

-------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).