Aktieinfo
+/- SEK Volym

OLJEPRODUKTIONEN FRÅN BLOCK 3 OCH 4 ONSHORE OMAN UPPGICK I MAJ I GENOMSNITT TILL 10 944 FAT OLJA PER DAG

2012-06-14T08:46:00 CET

Testproduktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och under maj 2012 uppgick produktionen från testproduktionssystemet (Early Production System - "EPS") till sammanlagt 339 270 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 10 944 fat olja. Tethys andel av produktionen uppgår till 30 procent, motsvarande 101 781 fat, före avräkning av statens andel.

I slutet av maj påbörjades den sista fasen av arbetet med att färdigställa pipelinedelen som förbinder oljefälten på Block 3 och 4 med Omans nationella pipelinesystem. Denna pipelinedel planeras vara fullt operationell innan utgången av andra kvartalet. Arbetet med slutförandet av pipelinen har haft viss påverkan på produktionen i maj och kommer att ha viss påverkan på produktionen i juni.

Långvariga produktionstester har skett på både Saiwan Eastfältet på Block 4 och Farha Southfältet på Block 3. Produktionsvolymerna fortätter att variera beroende på utformning av testprogrammet och tillgänglig kapacitet.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).